Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Trang chủ Nguyễn Thị Thu Hương
 
Thông tin cá nhân
 
Thông tin
Xuất bản
Ðề tài
 
Giảng dạy
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
Chia sẻ
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Tất cả các lớp môn học
STTMã lớpTên mônTín chỉNăm họcHình thức thiNgôn ngữ GD
1KSDS15-5-01ADGIẢI TÍCH II42/2016-2017Lý thuyết
2KSDS15-6-01ADGIẢI TÍCH II42/2016-2017Lý thuyết
3KSDS15-9-01ADGIẢI TÍCH II42/2016-2017Lý thuyết
41210215111GIẢI TÍCH II42/2014-2015Lý thuyết
51210215112GIẢI TÍCH II42/2014-2015Lý thuyết
601AK - CDTH16 GIẢI TÍCH II41/2014-2015Lý thuyết
701AK - CDVT16AGIẢI TÍCH II41/2014-2015Lý thuyết
801AK - CDDK15GIẢI TÍCH II41/2014-2015Lý thuyết
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search