Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Trang chủ Nguyễn Thị Thu Hương
 
Thông tin cá nhân
 
Thông tin
Xuất bản
Ðề tài
 
Giảng dạy
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
Chia sẻ
 
   
 
 
 
 
 
 
 
CÁC XUẤT BẢN
Tạp chí, báo cáo hội nghị
1. Nguyen Thi Thu Huong, Jen-Chih Yao, and Nguyen Dong Yen{, Connectedness structure of the solution sets of vector variational inequalities}{, Optimization}{, pp. 889–901}{, 18/05/2017} {[Liên kết]}.
2. Nguyen Thi Thu Huong, Jen Chih Yao, and Nguyen Dong Yen{, Polynomial vector variational inequalities under polynomial constraints and applications}{, SIAM J. OPTIM.}{, pp. 11}{, May 2016} {[Liên kết]}.
3. Nguyen Thi Thu Huong and Nguyen Dong Yen{, The Adaptive Parameter Control Method and Linear Vector Optimization}{, Vietnam Journal of Mathematics}{, pp. 471-486}{, June 2015} {[Liên kết]}.
4. N.T.T. Huong and N.D. Yen{, The Pascoletti–Serafini Scalarization Scheme and Linear Vector Optimization}{, Journal of Optimization Theory and Applications}{, pp. 559–576}{, Aug 2014} {[Liên kết]}.
5. N.T.T. Huong, P.D. Khanh and N.D. Yen{, Multivalued Tikhonov Trajectories of General Affine Variational Inequalities}{, Journal of Optimization Theory and Applications}{, pp. 85–96}{, July 2013} {[Liên kết]}.
6. N.T.T. Huong, T.N. Hoa, T.D. Phuong and N.D. Yen{, A property of bicriteria affine vector variational inequalities}{, Applicable Analysis}{, pp. 1867–1879}{, October 2012} {[Liên kết]}.
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search