Quan hệ doanh nghiệp


First  slide

Hướng nghiệp và hợp tác với các doanh nghiệp kết nối đầu ra cho sinh viên được Khoa chú trọng

Ngày: 28/03/2017

Người viết: DUONGHD


Một số hình ảnh Hướng nghiệp và hợp tác với các doanh nghiệp

Một số doanh nghiệp có liên hệ chặt chẽ với Khoa

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ