Hợp tác quốc tế


First  slide

Đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế trên các mặt: Nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ là vấn đề được quan tâm đặc biệt hiện nay của Khoa Công nghệ thông tin.

Ngày: 13/09/2016

Người viết: DUONGHD


Một số hình ảnh về hợp tác quốc tế của Khoa

Ban chủ nhiệm đề tài "Mô phỏng đám đông" tham quan phòng Lab mô phỏng tác chiến Học viện Brno - CH Séc.

Đại biểu tham dự Hội thảo SEAL2012 (Học viện KTQS 12/2012)

Đoàn công tác ATTT làm việc với đối tác CH Séc.

Đoàn đại biểu UNSW Uc làm việc với HVKTQS

Giám đốc Học viện phát biểu chào mừng Hội thảo IEEE CISDA2014 năm 2014

Cán bộ của Khoa CNTT làm việc với chuyên gia Nga

Nhóm nghiên cứu tính toán thông minh seminar tại ĐH Liverpool John Moores UK

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ