Danh sách thi cấp chứng chỉ tin nâng cao ngày 25/01/2021


First  slide

 Danh sách thi cấp chứng chỉ tin nâng cao ngày 25/01/2021

Ngày: 23/01/2021

Người viết: Nguyễn Thị Kim Dung


 Danh sách thi cấp chứng chỉ tin nâng cao ngày 25/01/2021

      1. Thời gian thi 14h00'

       2. Địa điểm thi: Tại Khu A nhà H3 514

       3. Danh sách thi: Tại đây 

 Chú ý: Thí sinh tới trước 15 phút để làm thủ tục gọi vào phòng thi.

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Danh sách thi cấp chứng chỉ tin ngày 17/4/2021

Danh sách thi cấp chứng chỉ tin ngày 17/4/2021

Kế Hoạch Thi Cấp Chứng Chỉ Tin Quý II

Kế Hoạch Thi Cấp Chứng Chỉ Tin Quý II năm 2021