THÔNG BÁO: Về điểm xét trúng tuyển đào tạo đại học năm 2017 - Học viện KTQS


First  slide

Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh thông báo điểm xét trúng tuyển đào tạo đại học và làm thủ tục xác nhận nhập học năm 2017.

Ngày: 31/07/2017

Người viết: HDD


 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN THƯ KÝ

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về điểm xét trúng tuyển đào tạo đại học năm 2017

 

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đảng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ  trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 42/2017/TT-BQP ngày 27/2/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng  quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các học viện, trường Quân đội.

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TSQS, ngày 30/7/2017 của Trưởng Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc quy định điểm trúng tuyển đào tạo đại học, cao đẳng tại các học viện, trường quân đội.

Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh thông báo điểm xét trúng tuyển đào tạo đại học và làm thủ tục xác nhận nhập học năm 2017 như sau:

1. Điểm trúng tuyển

a) Đào tạo kỹ sư Quân sự

Đối tượng

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

Thí sinh Nam miền Bắc

A00,
A01

27.50

Các thí sinh có kết quả thi 27,50 điểm, cần đạt lần lượt  theo 02 tiêu chí phụ sau:

- Tiêu chí 1: Điểm môn Toán  ≥ 9,40 điểm.

- Tiêu chí 2: Điểm môn Lý  ≥ 9,50 điểm.

Thí sinh Nam miền Nam

25.25

Các thí sinh có kết quả thi 25,25 điểm, cần đạt tiêu chí:

- Điểm môn Toán  ≥ 8,20 điểm.

Thí sinh Nữ miền Bắc

30.00

 

Thí sinh Nữ miền Nam

28.75

Các thí sinh có kết quả thi 28,75 điểm, cần đạt tiêu chí:
- Điểm môn Toán  ≥ 9,60 điểm

b) Đào tạo kỹ sư Dân sự

TT

Ngành

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1  

Kỹ thuật phần mềm

23.50

 

2  

Công nghệ thông tin

24.50

 

3  

Kỹ thuật Cơ điện tử

22.00

 

4  

Kỹ thuật Điện, điện tử

21.00

 

5  

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

22.25

 

6  

Kỹ thuật xây dựng

20.00

 

(Có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo)

2. Thủ tục xác nhận nhập học

Thí sinh đã trúng tuyển có nguyện vọng học tại Học viện cần nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học, cụ thể:

- Phương thức tiếp nhận: Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi bằng thư chuyển phát nhanh về Phòng Đào tạo/Học viện Kỹ thuật Quân sự, theo địa chỉ: Phòng Đào tạo/Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 236, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội (hoặc có thể nộp tại Phòng Đào tạo: Phòng 0715 Tầng 7, Nhà S4, Khu A Học viện Kỹ thuật Quân sự theo địa chỉ  tiếp nhận như trên).

- Thời gian tiếp nhận: Từ 07h30 ngày 01/8/2017 đến 17h00 ngày 07/8/2017, thí sinh nộp qua đường bưu điện sẽ được tính theo dấu bưu điện. Ngoài thời hạn trên việc làm thủ tục được xác định là không hợp lệ.

- Địa điểm nhận giấy báo nhập học:

+ Thí sinh trúng tuyển kỹ sư quân sự: Nhận tại Ban chỉ huy quân sự quận (huyện) nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Thí sinh trúng tuyển kỹ sư dân sự: Học viện gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ thí sinh đăng ký trên hệ thống tuyển sinh quốc gia.

- Thời gian nhập học:

+ Đào tạo Kỹ sư quân sự: Dự kiến ngày 05/9/2017.

+ Đào tạo Kỹ sư dân sự: Dự kiến ngày 11,12/9/2017.

+ Thời gian, địa điểm, các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục nhập học… sẽ có tại Giấy báo nhập học, thí sinh có thể tìm hiểu thông tin tại website: http://www.mta.edu.vn.

Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh trân trọng thông báo./.

 

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đại tá Dương Tử Cường

 

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Khoa CNTT thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019

Khoa CNTT – Học viên KTQS thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2019

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ, KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018

 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ,  KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018