Quan hệ doanh nghiệp


First  slide

Quan hệ doanh nghiệp là một vấn đề quan trọng trong định hướng đào tạo của Khoa CNTT HVKTQS nhằm gắn đào tạo với hoạt động thực tiễn.

Ngày: 13/09/2016

Người viết: DUONGHD


Qua 20 năm xây dựng và phát triển (1996-2016) Khoa Công nghệ thông tin, Học viện kỹ thuật quân sự đã đào tạo một khối lượng lớn nguồn nhân lực CNTT cho đất nước. Trong quá trình đó khoa luôn chú trọng, chủ động liên hệ với các doanh nghiệp, định hướng cho sinh viên để sau khi sinh viên ra trường có thể đáp ứng công việc ở các doanh nghiệp đồng thời doanh nghiệp có thể tuyển dụng được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Một số doanh nghiệp đã có quan hệ chặt chẽ với Khoa CNTT, Học viện KTQS trong thời gian vừa qua.

          

          

          

               

  

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Chuyên ngành an toàn thông tin

Chuyên ngành An toàn thông tin (ATTT) hơn bao giờ hết, trở thành một trong những hướng phát triển ứng dụng của lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) và máy tính, gần với nền kinh tế xã hội; đặc biệt trong giai đoạn phát triển thương mại điện tử và chính phủ điện tử.

Chuyên ngành hệ thống thông tin di động

Hệ thống thông tin di động nghiên cứu, phát triển các sản phẩm liên quan đến hệ thống thông tin, các ứng dụng chạy trên các thiết bị di động. Chuyên ngành sẽ trang bị cho người học các kiến thức về hệ thống thông tin cũng như khả năng phát triển các hệ thống thông tin trên đa nền tảng và đa môi trường kết nối; ngoài ra trang bị các kỹ năng cần thiết để phát triển, lập trình, cấu hình các thiết bị di động; cho phép phát triển các hệ thống và ứng dụng mới cho các thiết bị đã có và các thiết bị mới.