Học viện Kỹ thuật quân sự được phép đào tạo Ngành An toàn thông tin trình độ đại học


First  slide

Ngày 4/1/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Quyết định về việc giao Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo Ngành An toàn thông tin trình độ đại học, mã số 7480202. Đây là tin rất vui với Học viện Kỹ thuật quân sự nói chung và Khoa Công nghệ thông tin nói riêng. 

Ngày: 15/01/2019

Người viết: TRUNG TIN


Học viện Kỹ thuật quân sự được phép đào tạo Ngành An toàn thông tin trình độ đại học

Ngày 4/1/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Quyết định về việc giao Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo Ngành An toàn thông tin trình độ đại học, mã số 7480202. Đây là tin rất vui với Học viện Kỹ thuật quân sự nói chung và Khoa Công nghệ thông tin nói riêng. 
 
Với vai trò là đơn vị phụ trách đào tạo Công nghệ thông tin, để chuẩn bị cho đào tạo đại học Ngành An toàn thông tin, Khoa Công nghệ thông tin – Học viện KTQS đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về nhân lực, vật lực, xây dựng chương trình đào tạo tỉ mỉ, chi tiết đáp ứng các yêu cầu đào tạo khắt khe về An toàn thông tin trong tình hình mới. 
Đào tạo đại học ngành An toàn thông tin sẽ bắt đầu từ năm 2019. Sinh viên ngành An toàn thông tin mạng sẽ được trang bị các kiến thức và các kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin như: kỹ thuật lập trình, công nghệ mạng, kiến trúc máy tính và hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, truyền dữ liệu và mạng máy tính, công nghệ phần mềm,…Các kiến thức và các kỹ năng chuyên sâu về an toàn thông tin mạng như: các kỹ thuật mật mã, an toàn mạng máy tính, an toàn hệ điều hành, an toàn cơ sở dữ liệu, an toàn các ứng dụng Web và Internet, an toàn trong giao dịch và thương mại điện tử, các kỹ thuật tấn công và xâm nhập mạng, mô hình bảo vệ và các kỹ thuật phòng thủ chống tấn công đột nhập, lập trình an toàn, thiết kế các phần mềm và công cụ đảm bảo an toàn, quản lý và đánh giá điểm yếu, các kỹ thuật kiểm tra đánh giá an toàn, quản trị mạng an toàn, các vấn đề về chính sách, pháp luật và chuẩn hóa an toàn…
Sinh viên cũng đồng thời được trang bị các kiến thức và các kỹ năng xử lý tình huống thực tế thông qua các bài thực hành, các hình thức diễn tập thực tế…cùng kỹ năng mềm như có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế...
Việc giao Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo Ngành An toàn thông tin trình độ đại học là kết quả hiện thực hóa của quá trình triển khai đề án 99 của chính phủ về “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”. Đây cũng là minh chứng khẳng định uy tín, vị thế của Học viện với vai trò là một trong tám trường đại học trọng điểm đào tạo An toàn thông tin của cả nước. 
Trung Tín – K12

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Danh sách thi cấp chứng chỉ tin ngày 17/4/2021

Danh sách thi cấp chứng chỉ tin ngày 17/4/2021

Kế Hoạch Thi Cấp Chứng Chỉ Tin Quý II

Kế Hoạch Thi Cấp Chứng Chỉ Tin Quý II năm 2021