Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Giới thiệu Trung tâm Máy tính
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Danh sách một số giáo viên tiêu biểu
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
 
NHẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT
 
Tin tức bộ môn
   
 

Trung tâm Máy tính

Chức năng 

Trung tâm máy tính - Khoa CNTT là cơ sở kỹ thuật có chức năng cung cấp trang thiết bị, máy tính, phần mềm phục vụ công tác giảng dạy và đào tạo bậc đại học, cao đẳng, cao học và nghiên cứu sinh trong đó:

- Phòng máy số 1 và số 2 có chức năng đảm bảo cơ sở vật chất cụ thể là máy tính nhằm phục vụ công tác thực hành, thực tập các môn học đại cương và chuyên ngành của nhóm ngành CNTT cho học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh; thực hiện các hợp đồng liên kết cho các đối tượng trong và ngoài Học viện.

- Phòng máy Xuân Phương   phục vụ công tác thực hành môn học Lập trình cơ bản cho sinh viên năm thứ nhất  của tất cả các chuyên nhành  trong toàn Học viện.

Nhiệm vụ:

* Phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

Trung tâm máy tính đảm nhiệm  phục vụ các nội dung thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học cho các loại hình đào tạo gồm:

- Đại học chuyên ngành CNTT, Hệ Chính quy tập trung;

- Đại học chuyên ngành CNTT, Hệ văn bằng 2;

- Cao đẳng chuyên ngành CNTT;

- Cao học CNTT Hệ tập trung.

- Phòng máy tính số 1 và số 2 ngoài nhiệm vụ phục vụ thực hành còn phục vụ cho nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên ngành CNTT.

* Đảm bảo công tác kỹ thuật

Đảm bảo phần cứng, phần mềm các hệ thống máy tính, các trang thiết bị khác của Trung tâm hoạt động tốt.

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search