Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Giới thiệu Bộ môn Khoa học máy tính
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Danh sách một số giáo viên tiêu biểu
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
 
Toán rời rạc
Trí tuệ nhân tạo
Tính toán mềm – SoftComputing
Xử lý tín hiệu số - Digital Signals Processing
TOÁN RỜI RẠC
CHƯƠNG TRÌNH DỊCH
LÝ THUYẾT HỆ ĐIỀU HÀNH
CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (C)
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU IT
TIN HỌC 2( LỚP VIỆT - NGA)
ĐỒ ÁN MẠNG NƠRON
Công nghệ multimedia
Trí tuệ nhân tạo
Nén dữ liệu
Lý thuyết chương trình dịch
Lý thuyết nhận dạng
 
Tin tức bộ môn
   
 

Bộ môn Khoa học máy tính

Giới thiệu về bộ môn:

-          Chuyên ngành Khoa học máy tính (computer science)  là chuyên ngành nghiên cứu các cơ sở lý thuyết về thông tin và tính toán cùng tính khả thi và ứng dụng của chúng trong các hệ thống máy tính để giải quyết các bài toán thực tế.

-          Bộ môn Khoa học máy tính được thành lập đầu tiên từ khi hình thành Khoa Công nghệ thông tin – năm 1998.

-          Hiện tại, bộ môn có 09 cán bộ đang công tác, trong đó có 04 tiến sỹ, 03 thạc sỹ và 02 kỹ sư.

-          Bộ môn có 1 phòng thí nghiệm “Công nghệ đa phương tiện và tính toán thông minh”.

-          Các loại hình tham gia đào tạo:

-          Đào tạo kỹ sư CNTT chuyên ngành Khoa học máy tính cho nhiều loại hình đào tạo:

-          Năm 2008, Bộ môn thực hiện thí điểm đào tạo tiên tiến (đào tạo theo chuẩn quốc tế) cho chuyên ngành Khoa học máy tính.

-          Bộ môn có nhiệm vụ đào tạo chuyên gia cao cấp sau đại học (Cao học, Tiến sỹ) cho chuyên ngành Khoa học máy tính.

Các môn học đảm nhiệm:

·         Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

·         Automat và ngôn ngữ hình thức.

·         Xử lý tín hiệu số.

·         Toán rời rạc.

·         Đồ họa máy tính.

·         Lý thuyết hệ điều hành.

·         Tính toán mềm.

·         Trí tuệ nhân tạo.

·         Hệ chuyên gia.

·         Công nghệ Multimedia.

·         Lý thuyết nhận dạng.

·         Mạng neuron.

·         Nén dữ liệu.

·         Tính toán khoa học.

Kết quả đào tạo:

·         Đã hướng dẫn: nhiều sinh viên tốt nghiệp Đại học, 20 thạc sỹ / năm, 1 NCS / năm.

·         Đã xây dựng khung chương trình hoàn chỉnh cho hệ Đại học, Cao học theo chuẩn ACM.

Hướng nghiên cứu:

Hiện tại, chuyên ngành Khoa học máy tính của Học viện Kỹ thuật quân sự nghiên cứu một số hướng chính:

1.      Nhận dạng đối tượng.

2.      Tính toán thông minh.

3.      Tính toán tự nhiên.

4.      Xử lý ảnh.

5.      Xử lý tiếng nói.

6.      Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

7.      Đồ họa máy tính.

Các hướng nghiên cứu của chuyên ngành thường xuyên được cập nhật mới phù hợp với sự phát triển chung trên thế giới.

 

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search