Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Giới thiệu Bộ môn An toàn thông tin
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Danh sách một số giáo viên tiêu biểu
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
   
Tin tức bộ môn
   
 
ĐỀ TÀI, SÁNG CHẾ
Đề tài, dự án
1. Nghiên cứu, đánh giá công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT trên thế giới và đề xuất khả năng chuyển giao vào Việt Nam - 02/2020/HĐ-TKCG
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Trần Nguyên Ngọc
Các tác thành viên: Trần Nguyên Ngọc; Nguyễn Việt Hùng; Cao Văn Lợi; Vũ Đình Phái; Phan Việt Anh; Nguyễn Hữu Nội
Thời gian:01/2020-12/2020
Trạng thái thực hiện:
2. Nghiên cứu và phát triển không gian biểu diễn ẩn của Deep AutoEncoder cho bài toán phát hiện bất thường - 09.2019
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Cao Văn Lợi
Các tác thành viên:
Thời gian:09/2019-09/2020
Trạng thái thực hiện:
3. Anomaly detection using Deep learning - 102.05-2019.05
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyen Quang Uy and Cao Van Loi
Các tác thành viên: Nguyen Quang Uy; Cao Van Loi
Thời gian:08/2019-08/2021
Trạng thái thực hiện:
4. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý an toàn văn bằng, chứng chỉ trong nhà trường Quân đội - CNT12
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Việt Hùng
Các tác thành viên: Nguyễn Duy Tùng Khánh
Thời gian:05/2019-12/2019
Trạng thái thực hiện:
5. Nghiên cứu kỹ thuật biểu diễn và thuật toán phát hiện mã độc trên một số dòng thiết bị IoT - CNTT1
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Việt Hùng
Các tác thành viên: Nguyễn Văn Quân
Thời gian:12/2018-12/2019
Trạng thái thực hiện:
6. Phân tích và phát hiện mã độc sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo - 31/FIRST/1a/LQDTU
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Trần Nguyên Ngọc
Các tác thành viên: Nguyễn Việt Hùng; Cao Văn Lợi; Vũ Đình Phái; Phan Việt Anh; Nguyễn Hữu Nội
Thời gian:08/2018-09/2019
Trạng thái thực hiện: Đề tài tài trợ bởi ngân hàng thế giới thông qua quỹ FIRST Bộ KH&CN
7. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ bảo vệ, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu trong hoạt động chính phủ điện tử - KC01.12/16-20
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Tuấn Hảo
Các tác thành viên: TS. Nguyễn Thị Hiền; TS. Nguyễn Việt Hùng; TS. Phan Việt Anh; TS. Lưu Hồng Dũng; TS. Hà Chí Trung
Thời gian:07/2018-06/2020
Trạng thái thực hiện:
8. Xây dựng và thử nghiệm chương trình dò quét lỗ hổng Website - 17.1.004
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Nội
Các tác thành viên: Nguyễn Hữu Nội
Thời gian:11/2017-11/2018
Trạng thái thực hiện:
9. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG CỤ SINH DỮ LIỆU TẤN CÔNG TỪ CHỐI DỊCH VỤ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO TÁC CHIẾN MẠNG - 17.TX.010
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Vu Dinh Phai
Các tác thành viên: Nguyen Viet Hung
Thời gian:07/2017-05/2018
Trạng thái thực hiện: Đề tài bảo vệ đạt kết quả Khá
10. A UK-Vietnam research collaboration on smart cyber-attack detection and mitigation in critical network infrastructure - UKVN
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Trần Nguyên Ngọc
Các tác thành viên: Bùi Thu Lâm; Nguyễn Việt Hùng; Vũ Đình Phái
Thời gian:03/2017-03/2018
Trạng thái thực hiện: Đề tài do quỹ Newton Fund tài trợ
11. Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay - 15.1.A.01
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Hoa Tất Thắng
Các tác thành viên:
Thời gian:12/2015-12/2016
Trạng thái thực hiện:
12. Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay - 01/HĐ-15.1.A.01
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Hoa Tất Thắng
Các tác thành viên: Hoa Tất Thắng; Chu Thị Hường; Nguyễn Văn Quân; Nguyễn Văn Giang
Thời gian:11/2015-11/2016
Trạng thái thực hiện:
13. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý thi trắc nghiệm khách quan - 123
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hiếu Minh
Các tác thành viên: Tống Minh Đức; Nguyễn Văn Cường
Thời gian:09/2015-09/2016
Trạng thái thực hiện: Đã nghiệm thu cấp Ngành. Loại Xuất sắc
14. Xây dựng hệ thống phân tích tự động hành vi mã độc - 140A07
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Cường
Các tác thành viên: Nguyễn Văn Cường; Phạm Trường Sơn
Thời gian:10/2014-12/2015
Trạng thái thực hiện:
15. Nghiên cứu xây dựng Hệ thống phục vụ đào tạo nguồn lực an toàn thông tin - 14.1.A.02
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Trần Nguyên Ngọc
Các tác thành viên: Nguyễn Việt Hùng; Nguyễn Văn Cường; Phạm Trường Sơn; Nguyễn Hữu Nội; Đào Thanh Tĩnh
Thời gian:08/2014-12/2015
Trạng thái thực hiện:
16. Xây dựng hệ thống hỗ trợ học và thi trắc nghiệm - 13.0.A.07
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Hoa Tất Thắng
Các tác thành viên: Hoa Tất Thắng; Nguyễn Văn Quân
Thời gian:12/2013-12/2014
Trạng thái thực hiện:
17. Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác quản lý kết quả học tập của học viên, sinh viên tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. -
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Mai Hường
Các tác thành viên: Đỗ Thị Mai Hường
Thời gian:10/2013-01/2013
Trạng thái thực hiện: Các công trình đang thực hiện
18. Các phương pháp thích nghi dựa trên trí tuệ tính toán cho các hệ hỗ trợ quyết định làm việc trong các môi trường động và đa mục tiêu (102.01-2010.12 NAFOSTED) - 2
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thu Lâm
Các tác thành viên: Bùi Thu Lâm
Thời gian:10/2010-10/2012
Trạng thái thực hiện: Các công trình đang thực hiện
19. Đánh giá bộ sản phẩm "Ứng dụng bộ công cụ bảo mật mạng máy tính Quân đội" - 3F2009
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hiếu Minh, Trần Hồng Quang, Tạ Minh Thanh, Bùi Thế Truyền, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Đức Thiện và Cao Văn Lợi
Các tác thành viên: Trần Hồng Quang; Tạ Minh Thanh; Nguyễn Trung Thành; Nguyễn Đức Thiện; Cao Văn Lợi
Thời gian:05/2009-05/2010
Trạng thái thực hiện:
Sáng chế
1. Quy trình cảnh báo trạng thái buồn ngủ của lái xe
Các tác giả: Từ Minh Phương, Hoàng Anh Tuấn, Trần Nguyên Ngọc, Đặng Minh Đức, Pham Bảo Thạch và Nguyễn Tuấn Anh,
Đăng ký tại: Cục sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN
Năm đăng ký: 04/2019
2. ROC-Synthesis Toolbox for MatLab, số 2007614439
Các tác giả: Trần Nguyên Ngọc,
Đăng ký tại: Cục sở hữu trí tuệ và phát minh sáng chế LB Nga
Năm đăng ký: 10/2007
3. Hệ thống phần mềm phân tích và tổng hợp các hệ điều khiển tự động FanTech, số 2007611033
Các tác giả: Trần Nguyên Ngọc,
Đăng ký tại: Cục sở hữu trí tuệ và phát minh sáng chế LB Nga
Năm đăng ký: 03/2007
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search