Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Giới thiệu Bộ môn Công nghệ phần mềm
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Danh sách một số giáo viên tiêu biểu
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
 
Phương pháp nghiên cứu IT
Ngôn ngữ lập trình 2
Công nghệ phần mềm
Thực tập nhóm CNTT
Thực tập CNTT
Quản lí dự án phần mềm
Khai phá dữ liệu - Data mining
Công nghệ tác tử và phát triển phần mềm - Agent Technology and software development
Mạng Nơron - Neural networks
CÔNG NGHỆ CLIENT/SERVER
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
LẬP TRÌNH CƠ BẢN
LẬP TRÌNH NÂNG CAO(.NET)
LẬP TRÌNH NÂNG CAO (JAVA)
LẬP TRÌNH NHÚNG
MẠNG NEURON
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (LẬP TRÌNH JAVA)
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET)
PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA PHẦN MỀM
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM
THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP
THỰC TẬP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
THỰC TẬP NHÓM CNTT
CHUYÊN ĐỀ JAVA NÂNG CAO
LẬP TRÌNH JAVA
LẬP TRÌNH DOTNET
TIN HỌC 1 (LỚP VIỆT NGA)
LẬP TRÌNH VISUAL BASIC
NHẬP MÔN LẬP TRÌNH WINDOWS FORMS+BTL
ĐỒ ÁN HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG + BTL
Công nghệ phần mềm
Lập trình nâng cao (Android)
Công nghệ phần mềm
Công nghệ lập trình tích hợp
Đạo đức Nghề nghiệp
Cấu trúc dữ liệu nâng cao
Đảm bảo chất lượng phần mềm
Mô hình hóa phần mềm nâng cao
Hệ điều hành trong hệ thống nhúng
 
Tin tức bộ môn
   
 
ĐỀ TÀI, SÁNG CHẾ
Đề tài, dự án
1. Nghiên cứu giải pháp tích hợp các hệ thống thông tin rời rạc thành hệ thống đồng nhất trên nền tảng kiến trúc hướng dịch vụ trong hệ thống các nhà trường Quân đội - 2019.13
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Khánh
Các tác thành viên:
Thời gian:03/2019-12/2019
Trạng thái thực hiện:
2. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ bảo vệ, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu trong hoạt động chính phủ điện tử - KC01.12/16-20
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Tuấn Hảo
Các tác thành viên: TS. Nguyễn Thị Hiền; TS. Nguyễn Việt Hùng; TS. Phan Việt Anh; TS. Lưu Hồng Dũng; TS. Hà Chí Trung
Thời gian:07/2018-06/2020
Trạng thái thực hiện:
3. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị hỗ trợ kiểm tra xe máy quân sự - 2018.04
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Hồ Nhật Quang
Các tác thành viên: Phạm Văn Việt
Thời gian:06/2018-06/2020
Trạng thái thực hiện:
4. Nghiên cứu xây dựng hệ thống lập kế hoạch đảm bảo hậu cần - kỹ thuật cho tác chiến chiến dịch - chiến lược - 2018.76.040
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Long
Các tác thành viên: Nguyễn Thị Hiền
Thời gian:12/2017-12/2019
Trạng thái thực hiện:
5. Nghiên cứu xây dựng bản đồ công nghệ rà phá bom mìn vật nổ và quy hoạch phát triển công nghệ rà phá bom mìn vật nổ tại Việt Nam. - 2017.KCBM.05
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Đồng Thanh Tùng
Các tác thành viên: Hồ Nhật Quang
Thời gian:06/2017-06/2019
Trạng thái thực hiện:
6. Phát triển các kỹ thuật meta-heuristic giải các bài toán tối ưu trong hệ thống phân tán và hệ thống phần mềm - 102.01 – 2016.03
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Thị Thanh Bình
Các tác thành viên: Phạm Văn Việt
Thời gian:04/2017-04/2019
Trạng thái thực hiện:
7. Xây dựng hệ thống quản lý Khoa học công nghệ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự - HVKTQS2
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Ngô Thành Long
Các tác thành viên: Nguyễn Mậu Uyên, Nguyễn Quốc Khánh, Trần Văn An
Thời gian:01/2017-11/2017
Trạng thái thực hiện:
8. Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin - 2016.3311
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Lê Đình Sơn
Các tác thành viên: Hồ Nhật Quang; Phạm Văn Việt; Nguyễn Thị Hiền; Cao Tuấn Anh; Nguyễn Hữu Nội
Thời gian:12/2016-12/2017
Trạng thái thực hiện:
9. Xây dựng thang điểm, tiêu chí, CSDL chức danh ngành - 2016.TCKT.CDKT
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Hồ Nhật Quang
Các tác thành viên: Hồ Nhật Quang
Thời gian:11/2016-04/2017
Trạng thái thực hiện:
10. Thiết kể hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp quản lý khoa học công nghệ trong Học viện Kỹ thuật quân sự - DT201704
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Mậu Uyên
Các tác thành viên: Nguyễn Mậu Uyên; Nguyễn Quốc Khánh; Trần Văn An
Thời gian:10/2016-10/2017
Trạng thái thực hiện:
11. Nghiên cứu thuật toán so khớp văn bản, ứng dụng trong xây dựng hệ thống quản lý và chống sao chép luận văn - HVKTQS1
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Khánh
Các tác thành viên: Nguyễn Quốc Khánh; Cao Tuấn Anh
Thời gian:09/2016-05/2017
Trạng thái thực hiện:
12. Xây dựng hệ thống cập nhật, phân loại, quản lý danh sách thư điện tử tại Việt Nam - 58-16-KHKT-RD
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Tuân
Các tác thành viên: Nguyễn Việt Hùng
Thời gian:06/2016-06/2017
Trạng thái thực hiện:
13. Nghiên cứu đề xuất một số phương pháp tính toán tiến hóa trong xấp xỉ lời giải các bài toán tối ưu tổ hợp (Nafosted) - 04
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thu Lâm
Các tác thành viên: Nguyễn Hoài Anh
Thời gian:05/2016-05/2018
Trạng thái thực hiện:
14. Operational research for green logistics in Vietnam – a UK-Vietnam research collaboration - 05
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thu Lâm
Các tác thành viên: Nguyễn thị Hiền; Hà Trí Chung
Thời gian:02/2016-02/2017
Trạng thái thực hiện:
15. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý hoạt động rà phá bom mìn tại Việt Nam - 2016.17
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Lê Đình Sơn
Các tác thành viên: Hồ Nhật Quang; Lưu Hồng Dũng; Tống Minh Đức
Thời gian:01/2016-12/2017
Trạng thái thực hiện:
16. Ứng dụng các kỹ thuật tìm kiếm siêu heuristic cho việc sinh dữ liệu kiểm thử phần mềm - 16.0.B.017
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Văn Việt
Các tác thành viên:
Thời gian:01/2016-03/2017
Trạng thái thực hiện:
17. Các phương pháp ngữ nghĩa và thống kê trong học và tối ưu phỏng tiến hóa sinh học - 102.01-2014.09
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Uy
Các tác thành viên: Nguyễn Thị Hiền; Phạm Văn Việt
Thời gian:03/2015-03/2018
Trạng thái thực hiện:
18. Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác quản lý kết quả học tập của học viên, sinh viên tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. -
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Mai Hường
Các tác thành viên: Đỗ Thị Mai Hường
Thời gian:10/2013-01/2013
Trạng thái thực hiện: Các công trình đang thực hiện
19. Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ trao đổi dữ liệu tự động thông qua ontology -
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Mai Hường
Các tác thành viên: Đỗ Thị Mai Hường
Thời gian:10/2013-12/2012
Trạng thái thực hiện: Các công trình đang thực hiện
20. Công nghệ đa tác tử (Multiagent systems) và ứng dụng trong mô phỏng đám đông - 3
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thu Lâm
Các tác thành viên: Bùi Thu Lâm
Thời gian:01/2013-12/2014
Trạng thái thực hiện: Các công trình đang thực hiện
21. Các phương pháp thích nghi dựa trên trí tuệ tính toán cho các hệ hỗ trợ quyết định làm việc trong các môi trường động và đa mục tiêu (102.01-2010.12 NAFOSTED) - 2
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thu Lâm
Các tác thành viên: Bùi Thu Lâm
Thời gian:10/2010-10/2012
Trạng thái thực hiện: Các công trình đang thực hiện
22. Nghiên cứu giải quyết một số vấn đề trong lập trình Gene và Hệ miễn dịch nhân tạo -
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hiền
Các tác thành viên: Nguyễn Thị Hiền
Thời gian:04/2010-12/2023
Trạng thái thực hiện: Các công trình đã công bố
23. Trí tuệ tính toán: Các kỹ thuật tiến hóa, thích nghi, và dựa trên tri thức -
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hiền
Các tác thành viên: Nguyễn Thị Hiền
Thời gian:04/2010-12/2023
Trạng thái thực hiện: Các công trình đang thực hiện
24. Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận và qui trình kiểm tra, đánh giá chất lượng của mốt số dạng phần mềm được cài đặt - 1
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thu Lâm
Các tác thành viên: Bùi Thu Lâm
Thời gian:04/2004-04/2006
Trạng thái thực hiện: Các công trình đã công bố
25. Xây dựng chuẩn thiết kế các bảng mã danh mục cho cơ sở dữ liệu -
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Mạnh Hùng
Các tác thành viên: Nguyễn Mạnh Hùng
Thời gian:04/2004-02/1998
Trạng thái thực hiện: Công trình đang nghiệm thu
26. Mô phỏng các hệ thống kỹ thuật Quân sự -
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Mạnh Hùng
Các tác thành viên: Nguyễn Mạnh Hùng
Thời gian:04/1998-12/2023
Trạng thái thực hiện: Công trình đang nghiệm thu
Sáng chế
1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008614406. Программа поддержки синтеза квазиоптимального по быстродействию управления (СКОБ)
Các tác giả: Phan Nguyan Hai and Нейдорф Р.А,
Đăng ký tại: Реестр программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллекту-альной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)
Năm đăng ký: 12/2008
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search