Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Giới thiệu Bộ môn Toán
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Danh sách một số giáo viên tiêu biểu
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
 
HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
GIẢI TÍCH
GIẢI TÍCH 2
XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Toán chuyên đề
Lập trình cơ bản
Các phương pháp tính toán số
Lý thuyết tối ưu - Introduction to Optimization ( SC)
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỐ
HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
GIẢI TÍCH I
GIẢI TÍCH II
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ
TOÁN CHUYÊN ĐỀ
GIẢI TÍCH 1 - VIỆT NGA
HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - VIỆT NGA
HÀM BIẾN SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ
TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÀM PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI
Lý thuyết tối ưu
Dịch vụ mạng
 
Tin tức bộ môn
   
 
Danh sách Lớp môn học HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
STTMã lớpGiảng viênĐịa điểm họcNgày bắt đầuNgày kết thúc
1XD-CD12BNguyễn Trọng ToànS1-041301/10/201317/12/2013
2CNKTHH12Nguyễn Trọng ToànS1-042130/09/201320/12/2013
3CK12BNguyễn Trọng ToànS1-040801/10/201320/12/2013
401AE(D-DT12C)Hy Đức MạnhS1-011530/09/201319/12/2013
501AE(TH12B)Hy Đức MạnhS1-010730/09/201320/12/2013
601AE(D-DT12B)Hy Đức MạnhS1-010804/10/201320/12/2013
7D-DT12ANguyễn Thị Thanh HàS1-010802/10/201316/12/2013
8TH12ANguyễn Thị Thanh HàS1-010704/10/201320/12/2013
9TH12CNguyễn Thị Thanh HàS1-011502/10/201311/12/2013
10CDT12Phạm Tiến DũngS1-042101/10/201319/12/2013
11CK12APhạm Tiến DũngS1-040801/10/201319/12/2013
12XD-CD12APhạm Tiến DũngS1-041330/09/201320/12/2013
1301AE - KSDS13-10Hy Đức MạnhS1-011530/10/201419/12/2014
1401AE - KSDS13-11Hy Đức MạnhS1-040801/10/201419/12/2014
1501AE - KSDS13-12Hy Đức MạnhS1-041301/10/201418/12/2014
1601AE - KSDS13-13Hy Đức MạnhS1-042130/09/201416/12/2014
1701AE - KSDS 13 -1Nguyễn Thị Thanh HàS1 -0107- XP29/09/201415/12/2014
1801AE - KSDS 13 -2Nguyễn Thị Thanh HàS1-0108 - XP29/09/201417/12/2014
1901AE - KSDS 13 -3Nguyễn Thị Thanh HàS1-0115 -XP30/09/201412/12/2014
2001AE - KSDS 13 - 4Nguyễn Thị Thanh HàS1-0408 - XP30/09/201412/12/2014
21KSDS 13-7Đỗ Anh TuấnS1-102130/09/201418/12/2014
22KSDS13-8Đỗ Anh TuấnS1-010730/09/201416/12/2014
23KSDS13-9Đỗ Anh TuấnS1-010803/10/201419/12/2014
24KSDS 13-5Phạm Tiến DũngS1-041329/09/201415/12/2014
25KSDS 13-6Phạm Tiến DũngS1-042129/09/201415/12/2014
26KSDS 13-14Phạm Tiến DũngS1-102103/10/201419/12/2014
27KSDS14-9Hy Đức MạnhS1-010728/09/201514/12/2015
28KSDS 14 - 10Hy Đức MạnhS1-010828/09/201514/12/2015
29KSDS14-11Hy Đức MạnhS1011501/10/201517/12/2015
30KSDS14-12Hy Đức MạnhS1040801/10/201517/12/2015
31KSDS14-6Đỗ Anh TuấnXuân Phương29/09/201518/12/2015
32KSDS14-7Đỗ Anh TuấnXuân Phương30/09/201516/12/2015
33KSDS14-8Đỗ Anh TuấnXuân Phương30/09/201516/12/2015
34CDOTO17Đỗ Anh TuấnKhu A05/10/201514/09/2015
35CDTDH17Đỗ Anh TuấnKhu A06/10/201521/12/2015
36CDVT17Đỗ Anh TuấnKhu A06/10/201515/12/2015
37CDTH17Đỗ Anh TuấnKhu A06/10/201521/12/2015
38KSDS14-13Nguyễn Trọng ToànS1-401329/09/201515/09/2015
39KSDS14-14Nguyễn Trọng ToànS1-402129/09/201515/12/2015
40KSDS14-15Nguyễn Trọng ToànS1-101301/10/201517/12/2015
41KSDS14-16Nguyễn Trọng ToànS1-102101/10/201517/12/2015
4212100151Nguyễn Trọng ToànH5-51429/09/201517/11/2015
43DS15-15Hy Đức MạnhS1041328/09/201614/12/2016
44DS15-17Hy Đức MạnhS1100826/09/201612/12/2016
45DS15-18Hy Đức MạnhS1101326/09/201612/12/2016
46DS15-19Hy Đức MạnhS1102127/09/201616/12/2016
47DS15-16Hy Đức MạnhS1042128/09/201614/12/2016
4815-7Đỗ Anh TuấnXuân Phương28/09/201616/12/2016
4915-8Đỗ Anh TuấnXuân Phương28/09/201614/12/2016
5015-9Đỗ Anh TuấnXuân Phương27/09/201613/12/2016
5115-10Đỗ Anh TuấnXuân Phương27/09/201613/12/2016
5215-11Đỗ Anh TuấnXuân Phương28/09/201614/12/2016
5315-12Đỗ Anh TuấnXuân Phương28/09/201614/12/2016
5401AE-KSDS 15-1Nguyễn Thị Thanh HàS1-010726/09/201616/12/2016
5501AE-KSDS 15-2Nguyễn Thị Thanh HàS1-010826/09/201616/12/2016
56CDTH18Nguyễn Trọng ToànH530907/10/201616/12/2016
57CDCTM18Nguyễn Trọng ToànH531005/10/201630/11/2016
58CDVT18Nguyễn Trọng ToànH530806/10/201615/12/2016
59CDTDH18Nguyễn Trọng ToànH541204/10/201623/12/2016
60AD1Hy Đức MạnhVY01/03/201731/05/2017
6112100151Đỗ Anh TuấnH5-50907/03/201725/04/2017
62121001511Hy Đức MạnhH9 920103/07/201708/08/2017
63121001512Hy Đức MạnhH9 920103/07/201708/08/2017
6416_1Hy Đức Mạnhs1010703/10/201712/12/2017
6516-2Hy Đức Mạnhs1010803/10/201712/12/2017
6653AADHy Đức Mạnh12501/03/201815/05/2018
6753CADHy Đức Mạnh12501/03/201805/06/2018
68KSDS17TNHy Đức MạnhS1-040318/09/201814/12/2018
69KSDS17-2Hy Đức MạnhS1-010819/09/201814/12/2018
70KSDS17-3Hy Đức MạnhS1-011519/09/201814/12/2018
71121001512Hy Đức MạnhH918/03/201915/05/2019
7254AHy Đức MạnhVY01/03/201910/06/2019
7354BHy Đức MạnhVY01/03/201910/06/2019
74OLP DSHy Đức MạnhS107/01/201901/04/2019
75K54CĐỗ Anh TuấnVĩnh Yên01/03/201911/06/2019
76K54DĐỗ Anh TuấnVĩnh Yên01/03/201911/06/2019
7712100151Đỗ Anh TuấnKhu A19/03/201911/05/2019
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search