Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Giới thiệu Bộ môn Toán
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Danh sách một số giáo viên tiêu biểu
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
 
HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
GIẢI TÍCH
GIẢI TÍCH 2
XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Toán chuyên đề
Lập trình cơ bản
Các phương pháp tính toán số
Lý thuyết tối ưu - Introduction to Optimization ( SC)
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỐ
HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
GIẢI TÍCH I
GIẢI TÍCH II
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ
TOÁN CHUYÊN ĐỀ
GIẢI TÍCH 1 - VIỆT NGA
HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - VIỆT NGA
HÀM BIẾN SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ
TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÀM PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI
Lý thuyết tối ưu
Dịch vụ mạng
 
Tin tức bộ môn
   
 
ĐỀ TÀI, SÁNG CHẾ
Đề tài, dự án
1. Một số mô hình toán học trong mô phỏng trận đánh - 17.ĐH.03
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Hy Đức Mạnh
Các tác thành viên: Nguyễn Hồng Nam; Tạ Ngọc Ánh; Bùi Văn Định; Nguyễn Quốc Khánh
Thời gian:08/2018-01/2019
Trạng thái thực hiện: Xếp loại suất xắc
2. Phương pháp Galerkin dựa trên splines cho phương trình thế vị hai lớp trên đường cong có góc - 17 TX 009.
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Vũ Anh Mỹ
Các tác thành viên: Vũ Anh Mỹ
Thời gian:02/2017-02/2018
Trạng thái thực hiện: Bài báo đăng trong tập san khoa học quốc tế và báo cáo đề tài.
3. Kết hợp phương pháp gradient tăng cường và điểm gần kề giải bài toán cân bằng và điểm bất động tách - 17.TX.008
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Bui Van Dinh
Các tác thành viên: Nguyen Hong Nam; Tran Thi Huyen Thanh
Thời gian:01/2017-01/2018
Trạng thái thực hiện: Các kết quả liên quan đến đề tài được đăng trong 1 tạp chí SCOPUS và 1 tạp chí SCI-E, IF 1.241. Đề tài đã được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc.
4. Giá trị đặc biệt của L-hàm chuẩn tắc của dạng cusp Siegel với giống bằng 3 - 16.0.B.010
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Anh Tuấn
Các tác thành viên: Đỗ Anh Tuấn
Thời gian:02/2016-08/2016
Trạng thái thực hiện:
5. Một số vấn đề về điểm bất động và điểm trùng nhau ngẫu nhiên - 16.0.B.011
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thế Anh
Các tác thành viên:
Thời gian:01/2016-05/2016
Trạng thái thực hiện: Đã nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc
6. Định lý Điểm yên ngựa và hệ phương trình elliptic cộng hưởng tựa tuyến tính trong miền bị chặn. - 16.0.B.012
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Quốc Hưng
Các tác thành viên: Bùi Quốc Hưng; Nguyễn Thị Thanh Hà; Nguyễn Đức Lộc; Trần Thị Huyền Thanh
Thời gian:09/2015-09/2016
Trạng thái thực hiện:
7. Cân bằng hai cấp: Phương pháp và ứng dụng - 101.01-2014.24
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Lê Dũng Mưu
Các tác thành viên: Bùi Văn Định
Thời gian:03/2015-03/2017
Trạng thái thực hiện: Đã hoàn thành
8. Nghiên cứu kỳ dị của tập đạt được các hệ điều khiển trên mặt cong có biên và tính ổn định hóa của hệ điều khiển rời rạc - 14.0.A.06
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Hy Đức Mạnh
Các tác thành viên: Hy Duc Manh; Nguyen Van Hong
Thời gian:11/2014-11/2015
Trạng thái thực hiện: Xuất sắc
9. Một số nghiên cứu về dáng điệu tiệm cận của nghiệm mạnh đối với hệ phương trình g- Navier Stokes - 14.O.06
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Đào Trọng Quyết, Nguyễn Hồng Nam, Phan Thị Hương, Nguyễn Đức Lộc và Phan Thu Hà
Các tác thành viên: Đào Trọng Quyết; Nguyễn Hồng Nam; Phan Thị Hương; Nguyễn Đức Lộc; Phan Thu Hà
Thời gian:11/2014-11/2015
Trạng thái thực hiện: Suất xắc
10. Phương pháp biến đổi thích nghi giải một số bài toán tối ưu rời rạc - 14.0.A.10
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thanh Hà, Nguyễn Hồng Nam và Phạm Tiến Dũng
Các tác thành viên: Vũ Thanh Hà; Nguyễn Hồng Nam; Phạm Tiến Dũng
Thời gian:11/2014-11/2015
Trạng thái thực hiện: Khá
11. Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên - 101.01.48.09
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Đặng Hùng Thắng
Các tác thành viên: Tạ Ngọc Ánh, Phạm Thế Anh
Thời gian:03/2009-03/2012
Trạng thái thực hiện:
12. Giải tích hàm ngẫu nhiên và ứng dụng - 1 010 06
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Đặng Hùng Thắng
Các tác thành viên: Tạ Ngọc Ánh, Phạm Thế Anh
Thời gian:08/2006-08/2008
Trạng thái thực hiện:
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search