Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Giới thiệu Bộ môn Hệ thống thông tin
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Danh sách một số giáo viên tiêu biểu
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
 
LẬP TRÌNH CƠ BẢN
CƠ SỞ DỮ LIỆU
AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN
Cơ sở dữ liệu
Công nghệ WEB
Tương tác người máy
Thực tập kĩ thuật lập trình
Thực tập cơ sở dữ liệu
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Phân tích và thiết kế hệ thống - System analysis and design
XỬ LÝ ẢNH
TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY
QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO TÍN CHỈ
CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN
CÔNG NGHỆ WEB
CƠ SỞ DỮ LIỆU
CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO
ĐẢM BẢO VÀ AN TOÀN THÔNG TIN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
THỊ GIÁC MÁY
THỰC TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU
THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP
THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY
XỬ LÝ ẢNH
NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ
Kỹ thuật lập trình - DTNH
Xử lý ảnh
Phân tích đánh giá thuật toán
Lôgic mờ và suy diễn xấp xỉ
Đồ họa máy tính và xử lý ảnh
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
LẬP TRÌNH WEB
NHẬP MÔN HTML VÀ THIẾT KẾ WEB
XỬ LÝ ẢNH
CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN
ĐỒ ÁN XỬ LÝ ẢNH
Phân tích thiết kế hướng đối tượng
An ninh các hệ thống không dây
Cơ bản về điện toán đám mây
Lập trình cơ bản
 
Tin tức bộ môn
 
Tin tức chung
 
 
Định hướng nghiên cứu Bộ môn Hệ thống thông tin
Hướng nghiên cứu:
Xử lý ảnh và thị giác máy tính (Image Processing and Computer Vision): đây là hướng nghiên cứu thế mạnh của bộ môn, đặc biệt là kết hợp với một số công cụ tính toán thông minh, đã có nhiều kết quả lý thuyết và ứng dụng.
 
Đào Thanh Tĩnh, Hà Đại Dương, Nguyễn Mậu Uyên, Nguyễn Văn Giang, Ngô Thành Long, Tống Minh Đức.
 
Các hệ thống thông minh (Intelligent Systems): nghiên cứu các công cụ tính toán thông minh như logic mờ, mạng nơron, đặc biệt là logic mờ loại hai, và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau như xử lý ảnh, robotic, khai phá dữ liệu… Những kết quả lý thuyết của hướng nghiên cứu này đã được đăng trong các tạp chí và hội thảo chuyên ngành uy tín.
 
Ngô Thành Long, Hà Đại Dương, Nguyễn Mậu Uyên, Đào Thanh Tĩnh, Hoa Tất Thắng, Chu Thị Hường.
 
Robotic và tương tác người máy (Robotic and Human-Computer Interaction): đây là hướng nghiên cứu mới của bộ môn, được phát triển dựa trên nền tảng các hệ thống thông minh, xử lý ảnh và lập trình nhúng.
Ngô Thành Long, Nguyễn Mậu Uyên, Hà Đại Dương, Hoa Tất Thắng
 
Khai phá dữ liệu (Data Mining): xây dựng các công cụ phai phá dữ liệu dựa trên lý thuyết tập thô, logic mờ…
Nguyễn Bá Tường, Lê Quang Hào, Đỗ Mai Hường, Nguyễn Hoài Anh, Chu Thị Hường
 
Hiện nay, các hướng nghiên cứu của bộ môn hợp tác nghiên cứu với:
- Hirota Lab (Giáo sư K.Hirota), Dept. C.I. & S.S., Tokyo Institute of Technology,
G3-49, 4259 Nagatsuta, Midori-ku, Yokohama 226-8502, Japan (http://www.hrt.dis.titech.ac.jp/).
- Lab of Management Engineering, Graduate School of Information, Production & Systems Waseda University (http://www.f.waseda.jp/watada/).
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search