Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Giới thiệu Bộ môn Công nghệ phần mềm
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Danh sách một số giáo viên tiêu biểu
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
 
Phương pháp nghiên cứu IT
Ngôn ngữ lập trình 2
Công nghệ phần mềm
Thực tập nhóm CNTT
Thực tập CNTT
Quản lí dự án phần mềm
Khai phá dữ liệu - Data mining
Công nghệ tác tử và phát triển phần mềm - Agent Technology and software development
Mạng Nơron - Neural networks
CÔNG NGHỆ CLIENT/SERVER
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
LẬP TRÌNH CƠ BẢN
LẬP TRÌNH NÂNG CAO(.NET)
LẬP TRÌNH NÂNG CAO (JAVA)
LẬP TRÌNH NHÚNG
MẠNG NEURON
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (LẬP TRÌNH JAVA)
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET)
PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA PHẦN MỀM
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM
THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP
THỰC TẬP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
THỰC TẬP NHÓM CNTT
CHUYÊN ĐỀ JAVA NÂNG CAO
LẬP TRÌNH JAVA
LẬP TRÌNH DOTNET
TIN HỌC 1 (LỚP VIỆT NGA)
LẬP TRÌNH VISUAL BASIC
NHẬP MÔN LẬP TRÌNH WINDOWS FORMS+BTL
ĐỒ ÁN HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG + BTL
Công nghệ phần mềm
Lập trình nâng cao (Android)
Công nghệ phần mềm
Công nghệ lập trình tích hợp
Đạo đức Nghề nghiệp
Cấu trúc dữ liệu nâng cao
Đảm bảo chất lượng phần mềm
Mô hình hóa phần mềm nâng cao
Hệ điều hành trong hệ thống nhúng
 
Tin tức bộ môn
   
 

Bộ môn Công nghệ phần mềm

Bộ môn CNPM đảm nhiệm công tác đào tạo cũng như nghiên cứu về lĩnh vực CNPM, một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh nhất cũng như giàu ứng dụng nhất của CNTT. Mục tiêu chiến lược của bộ môn là phát triển các chương trình đào tạo CNPM có chất lượng cao, các hướng nghiên cứu chuyên sâu về phát triển phần mềm, và xây dựng đội ngũ giáo viên có đẳng cấp quốc tế.

Chương trình đào tạo CNPM của bộ môn luôn đi sát với nhu câu thực tiến của ngành công nghiệp phần mềm và luôn được cập nhật với những sự phát triển mới của CNPM, các gợi ý của bộ khung chuẩn của IEEE/ACM. Về nghiên cứu, kể từ khi thành lập bộ môn luôn luôn duy trì đều đặn việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và cấp nhà nước về các lĩnh vực như chất lượng phần mềm, tính toán thông minh và hệ hỗ trợ ra quyết định. Với đội ngũ cán bộ giáo viên phần lớn được đào tạo từ các nước phát triển, các nghiên cứu của bộ môn luôn đạt được ở đẳng cấp quốc tế.

Các loại hình tham gia đào tạo:

- Cao đẳng CNTT

- Đại học chuyên ngành CNTT, Hệ Chính quy tập trung

- Đại học chuyên ngành CNTT, Hệ văn bằng 2

- Cao học CNTT Hệ tập trung

- Cao học CNTT Hệ đào tạo từ xa

- Tiến sỹ  ngành đảm bảo toán học cho các hệ thống tính toán

Các môn học đảm nhiệm:

 • Cao đẳng/ Đại học
  1. Công nghệ phần mềm
  2. Quản lý dự án phần mềm
  3. Đánh giá chất lượng phần mềm
  4. Phân tích và mô hình hóa phần mềm
  5. Thiết kế giao diện người sử dụng
  6. Công nghệ tác tử & PTPM
  7. Lập trình hướng đối tượng
  1. Chuyên đề Java nâng cao
  2. Lập trình Java
  3. Lập trình Visual Basic
  4. Lập trình DotNet
  5. Ngôn ngữ lập trình 1 (Java)
  6. Ngôn ngữ lập trình 2 (DotNet)
  7. Nhập môn Windows Forms
  8. Lập trình cơ bản
  1. Công nghệ Client-Server
  2. Lập trình nâng cao (Java)
  3. Lập trình nâng cao (DotNet)
  4. Lập trình nâng cao (Tiên tiến Việt-Nga)
  5. Lập trình nhúng
  6. Tin học 1 (dạy bằng tiếng Nga)
  7. Tính toán song song
  8. Hệ hỗ trợ quyết định
  9. Khai phá dữ liệu
  10. Đạo đức nghề nghiệp
  11. Đồ án phần I
  12. Thực tập nhóm

 • Cao học
  1. Công nghệ phần mềm
  2. Cấu trúc dữ liệu nâng cao
  3. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
  4. Kỹ thuật máy học
  5. Các Giải thuật Xấp xỉ hiện đại
  6. Quản lý dự án phần mềm nâng cao
  7. Đảm bảo chất lượng phần mềm
  8. Kỹ thuật phần mềm di động
  9. Khai phá dữ liệu
  10. Hệ hỗ trợ ra quyết định
  11. Phân tích và mô hình hóa phần mềm nâng cao
  12. Kiến trúc phần mềm
  13. Xử lý song song
  14. Công nghệ tác tử và phát triển phần mềm
  15. Phát triển phần mềm hướng đối tượng

 • NCS
  1. Lý thuyết độ phức tạp tính toán
  2. Trí tuệ tính toán

Kết quả đào tạo:

-          Hằng năm, số lượng sinh viên tốt nghiệp của bộ môn khoảng 60 trong đó 30 sinh viên đại học hệ chính quy, 20 sinh viên đại học hệ văn bằng 2 và 10 học viên cao học. 

        -          Bộ môn đã hoàn thành chương trình môn học cho tất cả các môn chuyên ngành của chương trình ĐA63, CT tín chỉ ACM. Trong đó CT môn học Lập trình cơ bản do bộ môn xây dựng được đưa vào sử dụng cho tất cả các chương trình đào tạo tín chỉ của toàn trường.  
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search