Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Giới thiệu Trung tâm Máy tính
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Danh sách một số giáo viên tiêu biểu
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
 
NHẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT
 
Tin tức bộ môn
   
 
CÁC XUẤT BẢN
Tạp chí, báo cáo hội nghị
1. Nguyễn Văn Giang, Hà Đại Dương và Đỗ Thị Mai Hường{, Bảo đảm an toàn hệ thống trong hệ thống thông tin tự động hóa chỉ huy điều hành}{, Hội thảo quốc gia ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn (FEE 2018)}{, pp. }{, 8/2018} {[Liên kết]}.
2. Hà Đại Dương, Tống Minh Đức and Đào Thanh Tĩnh{, Mô hình phát hiện đám lửa dựa trên cấu trúc không gian ảnh của đám lửa}{, Chuyên san CNTT&TT, HVKTQS}{, pp. 17-27}{, 4/2013} {[Liên kết]}.
3. Ha Dai Duong, Nguyen Dinh Dung and Dao Thanh Tinh{, An Improvement of Type-2 Fuzzy Clustering Algorithm for Visual Fire Detection}{, International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications}{, pp. 235–242}{, 4/2013} {[Liên kết]}.
4. Lưu Hòa Hiệp, Hà Đại Dương, Ngô Thành Long và Đào Thanh Tĩnh{, Phương pháp phân đoạn ảnh x-quang lồng ngực dựa trên kết cấu ảnh}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS}{, pp. 26-34}{, 2012} {[Liên kết]}.
5. Duong Ha Dai, Dung Dinh Nguyen, Long Thanh Ngo and Tinh Thanh Dao{, On approach to vision based fire detection based on type-2 fuzzy clustering}{, 2011 Conference on Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR), IEEE Press, ISBN: 978-1-4577-1195-4}{, pp. 51-56}{, 11/2011} {[Liên kết]}.
6. Hà Đại Dương và Vũ Xuân Tuyển{, Thuật toán tô màu theo vùng cải tiến}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS }{, pp. 13-19}{, 12/2010} {[Liên kết]}.
7. Ha Dai Duong và Dao Thanh Tinh{, A Novel Computational Approach for Fire Detection}{, Proceeding of KSE 2010 - The Second International Conference on Knowledge and Systems Engineering, Hanoi, Vietname, 10/2010}{, pp. 9-13}{, 10/2010} {[Liên kết]}.
8. Ha Dai Duong and Nguyen Anh Tuan{, Using Bayes method and Fuzzy C - Mean Algorithm for Fire Detection in Video}{, Proceeding of The 2009 International Conferences on Advanced Technologies for Communications, Hai Phong 12-14 October 2009 (DOI: 10.1109/ATC.2009.5349391)}{, pp. }{, 10/2009} {[Liên kết]}.
9. Hà Đại Dương, Nguyễn Tuấn Huy, Vũ Thị Thanh Hoa và Đinh Quang Thái{, Mẫu thông tin tự động - một giải pháp cho bài toán thu thập thông tin}{, Hội nghị Khoa học các nhà nghiên cứu trẻ, HVKTQS}{, pp. 41- 48}{, 5/2009} {[Liên kết]}.
10. Đào Thanh Tĩnh và Hà Đại Dương{, Một mô hình phát hiện đám cháy qua ảnh video}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS}{, pp. 5-11}{, 4/2009} {[Liên kết]}.
11. Hà Đại Dương và Đào Thanh Tĩnh{, Kỹ thuật phát hiện sự cháy trên ảnh Video và ứng dụng trong hệ thống camera cảnh giới}{, Hội thảo Các giải pháp an toàn phòng chống cháy, nổ phục vụ phát triển kinh tế đất nước}{, pp. 243-246}{, 4/2008} {[Liên kết]}.
12. Đào Thanh Tĩnh và Hà Đại Dương{, Phương pháp xác định kết quả bắn đạn thật dựa trên ảnh chụp}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS}{, pp. 5-12}{, 3/2008} {[Liên kết]}.
13. Hà Đại Dương và Đào Thanh Tĩnh{, Phương pháp hệ số tương quan ứng dụng vào kiểm tra chất lượng đường ngắm trong bắn tập}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS}{, pp. 52-57}{, 12/2007} {[Liên kết]}.
14. Hà Đại Dương, Đào Thanh Tĩnh và Mai Quang Huy{, Sử dụng hình đặc trưng trên ảnh để xác định kết quả bắn trên máy bắn tập MBT03(2006)}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS}{, pp. 13-20}{, 2/2007} {[Liên kết]}.
15. Hà Đại Dương, Đào Thanh Tĩnh và Mai Quang Huy{, Về một mô hình xác định kết quả tập ngắm bắn}{, Hội thảo khoa học Một số vấn đề thời sự trong công nghệ thông tin và ứng dụng toán học, Học viện KTQS 10-2006}{, pp. 291-298}{, 10/2006} {[Liên kết]}.
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search