Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Giới thiệu Bộ môn Hệ thống thông tin
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Danh sách một số giáo viên tiêu biểu
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
 
LẬP TRÌNH CƠ BẢN
CƠ SỞ DỮ LIỆU
AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN
Cơ sở dữ liệu
Công nghệ WEB
Tương tác người máy
Thực tập kĩ thuật lập trình
Thực tập cơ sở dữ liệu
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Phân tích và thiết kế hệ thống - System analysis and design
XỬ LÝ ẢNH
TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY
QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO TÍN CHỈ
CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN
CÔNG NGHỆ WEB
CƠ SỞ DỮ LIỆU
CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO
ĐẢM BẢO VÀ AN TOÀN THÔNG TIN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
THỊ GIÁC MÁY
THỰC TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU
THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP
THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY
XỬ LÝ ẢNH
NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ
Kỹ thuật lập trình - DTNH
Xử lý ảnh
Phân tích đánh giá thuật toán
Lôgic mờ và suy diễn xấp xỉ
Đồ họa máy tính và xử lý ảnh
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
LẬP TRÌNH WEB
NHẬP MÔN HTML VÀ THIẾT KẾ WEB
XỬ LÝ ẢNH
CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN
ĐỒ ÁN XỬ LÝ ẢNH
Phân tích thiết kế hướng đối tượng
An ninh các hệ thống không dây
Cơ bản về điện toán đám mây
Lập trình cơ bản
 
Tin tức bộ môn
 
Tin tức chung
 
 
Danh sách Lớp môn học PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT
STTMã lớpGiảng viênĐịa điểm họcNgày bắt đầuNgày kết thúc
1PTTTVB216CHà Đại DươngH930316/01/201315/05/2013
2PTTKTTVB16Nguyễn Mậu UyênP113-N115/01/201318/06/2013
3K12VB2_PTDGTTNgô Thành LongH920101/01/201330/06/2013
4A12225151K10Nguyễn Mậu UyênH9950213/01/201426/05/2014
503BQHà Đại DươngH960320/01/201526/05/2015
6A12225151Nguyễn Mậu Uyên19/01/201617/05/2016
712325151 2Nguyễn Mậu UyênH530817/01/201716/05/2017
803BQNguyễn Mậu UyênHT18/01/201717/05/2017
9VB2Nguyễn Mậu UyênH920113/02/201729/05/2017
1012325151-3 Hà Đại DươngH550717/01/201716/02/2017
1112325151 2Nguyễn Mậu UyênH920114/08/201711/12/2017
1212325151 1Nguyễn Mậu UyênH920115/08/201715/08/2017
1312325151 4Nguyễn Mậu UyênH920116/09/201722/11/2017
14TH14_ChieuThu3Hà Đại Dươngh550701/11/201723/11/2017
1512325151 1Nguyễn Mậu UyênH9920213/08/201813/11/2018
1612325151 2Nguyễn Mậu UyênH9930215/08/201815/11/2018
17PTTKGTHà Đại DươngH940213/08/201824/11/2018
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search