Cao đẳng Công nghệ thông tin chất lượng cao

         Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với Trường đào tạo lập trình viên Quốc tế Hà Nội Aptech và trường Hà Nội Arena, phối hợp với các cơ sở đào tạo ngoài Học viện để đào tạo nguồn sinh viên công nghệ thông tin có năng lực cao, có khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Hiện nay, Khoa thực hiện 02 chương trình liên kết đào tạo:

     - Cao đẳng liên kết APTECH

     

     - Cao đẳng liên kết ARENA 

;