Mẫu biểu

Đào tạo


STT Tên Mô tả Mẫu
1 Mẫu làm đồ án tốt nghiệp VB2

Hướng dẫn về trình bày đồ án tôt nghiệp danh cho sinh viên VB2 

File
2 thông báo về thu học phí

thông báo về mức thu học phí năm học 2013-2014

File
3 thông báo về thu học phí

thông báo về mức thu học phí năm học 2013-2014

4 Mẫu làm luận văn

Hướng dẫn và mẫu thực hiện luận văn tốt nghiệp đại học

File
5 Quy chế công tác sinh viên

Quy chế công tác sinh viên

File
6 Quyết định về ban hành quy chế đào tạo sinh viên

Quyết định về ban hành quy chế đào tạo sinh viên

File

Hành chính


STT Tên Mô tả Mẫu
1 Thông báo về sinh viên nội trú

Thông báo về quyết định về việc ban hành công tác sinh viên nội trú

File
2 quy chế đào tạo chính quy hệ dân sự

Quyết định về việc ban hành quy chế công tác sinh viên dân sự hệ đào tạo chính quy

File
3 Đơn Xin Làm Vé Xe Buýt

Đơn xin Xác nhận làm vé xe buýt tháng cho sinh viên

File
4 Thủ tục giải quyết 1 cửa

Thủ tục giải quyết hành chính một cửa cho sinh viên dân sự

File
5 Đơn đề nghị miễn, giảm học phí

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí kèm theo công văn được thông báo tại http://fit.mta.edu.vn/news-mghp2014.htm

File

Học bổng


STT Tên Mô tả Mẫu
1 Hướng dẫn dự xét Học bổng “TRÍ TUỆ TỎA SÁNG”

Hồ sơ và đơn dự xét duyệt học bổng "TRÍ TUỆ TỎA SÁNG"

File