Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Giới thiệu Department of Information Systems
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Danh sách một số giáo viên tiêu biểu
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
   
Tin tức bộ môn
   
 

Bộ môn Hệ thống thông tin

Giới thiệu về bộ môn:

Bộ môn Hệ thống thông tin là một trong những bộ môn đầu tiên của Khoa Công nghệ thông tin, có nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến hệ thống thông tin, bao gồm phát triển các hệ thống tích hợp (phần cứng và phần mềm), tương tác người máy, xử lý ảnh, các hệ thống thông tin ứng dụng, cơ sở dữ liệu…
 
Mục tiêu phát triển của bộ môn là hướng đến xây dựng chương trình đào tạo ngành hệ thống thông tin tiên tiến, có sức cạnh tranh, kết cấu khoa học theo chuẩn, sát với thực tiễn; xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ cao, nhiệt tình trong giảng dạy, có năng lực nghiên cứu, hướng đến những sản phẩm nghiên cứu có tính thực tiễn và ứng dụng cao.
 
Bộ môn HTTT đã triển khai nhiều đề tài, sản phẩm có tính khoa học và ứng dụng cao trong các lĩnh vực như an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, xử lý ảnh, robotic, các hệ thông tin địa lý; công bố nhiều bài báo và công trình trên các tạp chí trong nước và quốc tế.
 Các loại hình tham gia đào tạo:
- Đại học chuyên ngành CNTT (chuyên sâu HTTT), Hệ Chính quy tập trung
- Đại học chuyên ngành CNTT, Hệ văn bằng 2
- Cao học chuyên ngành Hệ thống thông tin (65.28.05)
- Tiến sỹ ngành đảm bảo toán học cho các hệ thống tính toán
Các môn học đảm nhiệm:
 • Đại học
Hệ đào tạo chính quy
 1. Lý thuyết Hệ CSDL
 2. Phân tích và đanh giá thuật toán
 3. Phân tích và thiết kế hệ thống
 4. Nhập môn xử lý ảnh
 5. Lập trình web
 6. Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
 7. An toàn và bảo mật HTTT
 8. Thiết kế CSDL
 9. Quản trị các HTTT
 10. Quản lý dự án tin học
 11. Cơ sở dữ liệu phân tán
 12. Lập trình cơ bản
Hệ chuyển cấp-văn bằng 2
 1. Lý thuyết Hệ CSDL
 2. Kỹ thuật lập trình
 3. Phân tích và thiết kế hệ thống
 4. Nhập môn xử lý ảnh
 5. Lập trình web
 6. Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
 7. An toàn và bảo mật HTTT
 8. Lập trình ASP.NET
 9. Quản trị các HTTT
 10. Quản lý dự án tin học
 11. Cơ sở dữ liệu phân tán
 
 • Cao học
 1. Phân tích và đánh giá thuật toán
 2. Lý thuyết các hệ phân tán
 3. Lôgic mờ và suy diễn xấp xỉ
 4. Xử lý ảnh
 5. Quản trị hệ thống thông tin
 6. Mô hình hoá và kỹ thuật mô phỏng

NCS

 1. Thuật toán và ứng dụng trong tin học
 2. Lý thuyết máy học
Kết quả đào tạo:

·         Hằng năm, số lượng sinh viên tốt nghiệp của bộ môn khoảng 50 sinh viên đại học hệ chính quy hướng chuyên sâu HTTT, 50 học viên cao học chuyên ngành HTTT. 

·         Bộ môn đã hoàn thành chương trình môn học cho tất cả các môn chuyên ngành của chương trình ĐA63, CT tín chỉ

 

 

 
Department of Information Security
Department of Software Engineering
Computer Lab
Department of Information Systems
Department of Network Technology
Department of Computer Science
Department of Mathematics
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search