Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Giới thiệu Department of Software Engineering
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Danh sách một số giáo viên tiêu biểu
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
   
Tin tức bộ môn
   
 
Định hướng nghiên cứu Bộ môn Công nghệ phần mềm
  • Trí tuệ tính toán và ứng dụng trong việc xây dựng các Hệ hộ trợ quyết định: Bùi Thu Lâm, Phan Việt Anh, Nguyễn Thị Hiền
  • Tính toán song song: Bùi Thu Lâm
  • Quản lý dự án phần mềm: Bùi Thu Lâm, Nguyễn Thị Hiền
  • Khai phá dữ liệu: Bùi Thu Lâm, Hồ Nhật Quang
  • Đánh giá chất lượng phần mềm: Phan Nguyên Hải
 
Department of Information Security
Department of Software Engineering
Computer Lab
Department of Information Systems
Department of Network Technology
Department of Computer Science
Department of Mathematics
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search