Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Giới thiệu Department of Information Security
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Danh sách một số giáo viên tiêu biểu
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
   
Tin tức bộ môn
   
 
Định hướng nghiên cứu Bộ môn An toàn thông tin

Về nghiên cứu, với đặc điểm xây dựng trên nền tảng đội ngũ cán bộ trẻ, được trang bị kiến thức bài bản, năng động, Bộ môn tập trung vào nghiên cứu phát triển các sản phẩm có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực An toàn thông tin. Bên cạnh đó phấn đấu duy trì thường xuyên các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ, ngành, nhà nước và quốc tế.

 
Department of Information Security
Department of Software Engineering
Computer Lab
Department of Information Systems
Department of Network Technology
Department of Computer Science
Department of Mathematics
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search