Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Giới thiệu Bộ môn Công nghệ mạng
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Danh sách một số giáo viên tiêu biểu
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
 
Kĩ thuật lập trình
Mạng máy tính
Xây dựng,quản trị và bảo trì hệ thống
Đồ án TN phần 1
Kĩ thuật liên mạng
Thiết kế mạng – Network Design
Network Security – An ninh mạng
Truyền thông đa phương tiện - Multimedia Communications
KỸ THUẬT LIÊN MẠNG
MẠNG MÁY TÍNH
AN NINH MẠNG
CÔNG NGHỆ LẬP TRÌNH TÍCH HỢP
LÝ THUYẾT THÔNG TIN
MÃ HÓA
QUẢN TRỊ MẠNG
TRUYỀN DỮ LIỆU
TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
XÂY DỰNG, QUẢN TRỊ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG
AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN MẠNG MÁY TÍNH
THỰC TẬP THIẾT BỊ MẠNG MÁY TÍNH
 
Tin tức bộ môn
   
 
Định hướng nghiên cứu Bộ môn Công nghệ mạng

                                                                                PHÂN NHÓM MÔN HỌC

TT

Tên

nhóm môn học

Tên học phần

Số tiết

Cho

đối tượng

Tên ngành/ Chuyên ngành

Tên giáo viên

đảm nhiệm chính/Đơn vị

Tên những

giáo viên tham gia

Ghi chú

1

Cơ sở mạng và truyền thông

 

Mạng máy tính

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Nguyễn Quang Uy

Nguyễn Hiếu Minh

Vũ Thị Ly

 

Mạng không dây

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Nguyễn Hiếu Minh

Lưu Hồng Dũng

Nguyễn Kim Thanh

Truyền dữ liệu

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Nguyễn Hiếu Minh

Nguyễn Quang Uy

Lưu Hồng Dũng

Truyền thông đa phương tiện

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Vũ Thị Ly

Nguyễn Quang Uy

Nguyễn Kim Thanh

Kỹ thuật liên mạng

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Nguyễn Quang Uy

Vũ Thị Ly

Nguyễn Lương Bình

Truyền thông mạng máy tính

45

Cao học

Khoa học máy tính + Hệ thống thông tin

Nguyễn Quang Uy

Nguyễn Hiếu Minh

Lưu Hồng Dũng

2

Phát triển ứng dụng mạng

 

Lập trình mạng

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Lưu Hồng Dũng

Nguyễn Trung Thành

 

Lập trình hệ thống và ghép nối thiết bị

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Lưu Hồng Dũng

Nguyễn Quang Uy

Phát triển ứng dụng mạng

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Nguyễn Trung Thành

Vũ Thị Ly

Thương mại điện tử

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Vũ Thị Ly

Tạ Minh Thanh

Chính phủ điện tử

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Nguyễn Trung Thành

Lưu Hồng Dũng

Lý thuyết thông tin

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Lưu Hồng Dũng

Nguyễn Quang Uy

3

Thiết kế và quản trị mạng

 

Quản trị mạng

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Tạ Minh Thanh

Nguyễn Trung Thành

Nguyễn Kim Thanh

 

Thiết kế mạng

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Nguyễn Hiếu Minh

Tạ Minh Thanh

Nguyễn Kim Thanh

Xây dựng, quản trị và bảo trì hệ thống

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Nguyễn Hiếu Minh

Nguyễn Trung Thành

Nguyễn Lương Bình

Hệ điều hành mạng

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Nguyễn Trung Thành

Tạ Minh Thanh

Nguyễn Kim Thanh

Đánh giá hiệu năng mạng

60

Đại học + Cao học

Truyền thông và Mạng máy tính

Tạ Minh Thanh

Nguyễn Hiếu Minh

Thực tập quản trị mạng

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Tạ Minh Thanh

Nguyễn Lương Binh

Thực tập thiết kế mạng

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Nguyễn Hiếu Minh

Nguyễn Lương Binh

Thực tập nhóm

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Nguyễn Hiếu Minh

Nguyễn Lương Binh

Thực tập công nghệ thông tin

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Tạ Minh Thanh

Nguyễn Lương Binh

Thực tập công nghiệp

60

Đại học

Truyền thông và Mạng máy tính

Bộ môn

 

                                                                    

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search