Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Trang chủ Phạm Văn Việt
 
Thông tin cá nhân
 
Thông tin
Xuất bản
Ðề tài
 
Giảng dạy
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
Chia sẻ
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Tất cả các lớp môn học
STTMã lớpTên mônTín chỉNăm họcHình thức thiNgôn ngữ GD
112521151 1Công nghệ phần mềm32/2016-2017
212522151 2LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG32/2016-2017Lý thuyết
312522151 6LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG32/2016-2017Lý thuyết
41250488HV28B2Cấu trúc dữ liệu nâng cao42/2016-2017Lý thuyết
577BD-TH16LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG32/2016-2017Lý thuyết
6CDTH16NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET)22/2015-2016Lý thuyết
72012lthdtpvvLẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG31/2013-2014Lý thuyết
8CDTH13B(BTLTD)LẬP TRÌNH VISUAL BASIC31/2013-2014Lý thuyết
9CNPM8Công nghệ tác tử và phát triển phần mềm - Agent Technology and software development 31/2013-2014
10SE-VB2K16ATHIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM31/2013-2014Lý thuyết
11CDTH14BNHẬP MÔN LẬP TRÌNH WINDOWS FORMS+BTL31/2013-2014Lý thuyết
1277BJLẬP TRÌNH JAVA21/2013-2014Lý thuyết
132012ptpmhdtPHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG + BTL22/2012-2013Lý thuyết
142012ptpmhdtpvvPHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG + BTL21/2012-2013Lý thuyết
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search