Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Trang chủ Phạm Văn Việt
 
Thông tin cá nhân
 
Thông tin
Xuất bản
Ðề tài
 
Giảng dạy
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
Chia sẻ
 
   
 
 
 
 
 
 
 
CÁC XUẤT BẢN
Tạp chí, báo cáo hội nghị
1. Pham Van Viet{, Test Data Generation for Path Coverage using Mean Variance Mapping Optimization}{, Progress in Intelligent Computing and Applications}{, pp. 14-22}{, 12/2016} {[Liên kết]}.
2. Phạm Văn Việt{, Cải thiện tốc độ sinh dữ liệu kiểm thử đường dẫn sử dụng kỹ thuật siêu heuristic}{, Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ - Lần 11}{, pp. }{, 10/12/2015} {[Liên kết]}.
3. Bui V., Pham V.V., Iorio A.W., Tang J., Alam S. and Abbass H.A. (2012){, Bio-Inspired Robotics for Air Traffic Weather Information Management}{, The Transactions of the Institute of Measurement and Control, Sage, 34(2-3), 291-317}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
4. Pham V.V., Tang J., Alam S., Lokan C., and Abbass H.A. (2010){, Aviation Emission Inventory Development and Analysis}{, Environmental Modelling & Software, Elsevier, 25(12), 1738-1753}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
5. Pham V.V., Bui L., Alam S., Lokan C. and Abbass H.A. (2010){, A Pittsburgh Multi-Objective Classifier for User Preferred Trajectories and Flight Navigation}{, IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE-CEC), Barcelona, Spain}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search