Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Trang chủ Phạm Văn Việt
 
Thông tin cá nhân
 
Thông tin
Xuất bản
Ðề tài
 
Giảng dạy
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
Chia sẻ
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ĐỀ TÀI, SÁNG CHẾ
Đề tài, dự án
1. Phát triển các kỹ thuật meta-heuristic giải các bài toán tối ưu trong hệ thống phân tán và hệ thống phần mềm - 102.01 – 2016.03
Cấp: Nhà nước
Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Thị Thanh Bình
Các tác thành viên: Phạm Văn Việt
Thời gian:04/2017-04/2019
Trạng thái thực hiện:
2. Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin - 2016.3311
Cấp: Bộ
Chủ nhiệm đề tài: Lê Đình Sơn
Các tác thành viên: Hồ Nhật Quang; Phạm Văn Việt; Nguyễn Thị Hiền; Cao Tuấn Anh; Nguyễn Hữu Nội
Thời gian:12/2016-12/2017
Trạng thái thực hiện:
3. Ứng dụng các kỹ thuật tìm kiếm siêu heuristic cho việc sinh dữ liệu kiểm thử phần mềm - 16.0.B.017
Cấp: Trường
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Văn Việt
Các tác thành viên:
Thời gian:01/2016-03/2017
Trạng thái thực hiện:
4. Các phương pháp ngữ nghĩa và thống kê trong học và tối ưu phỏng tiến hóa sinh học - 102.01-2014.09
Cấp: Nhà nước
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Uy
Các tác thành viên: Nguyễn Thị Hiền; Phạm Văn Việt
Thời gian:03/2015-03/2018
Trạng thái thực hiện:
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search