GV TS Tạ Minh Thanh

Second slide

  • Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn
  • Đơn vị: Bộ môn Công nghệ mạng
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: thanhtm AT mta DOT edu DOT vn

Thông tin cá nhân

Về Tạ Minh Thanh

Ta Minh Thanh received the Bachelor of Engineering degree and the Master degree of Computer Science from National Defence Academy, Japan, in 2005 and 2008, respectively. He was lecturer of Le Quy Don university, Ha Noi, Viet Nam from 2005.

In 2015, he received the Ph.D degree in Computer Science from Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan. He is also the member of IPSJ Japan and IEEE. His research interests lie in the area of watermarking, network security and computer vision.

PUBLICATION: [DBLP[GoogleScholar[ResearchGate[All]

PhD Thesis: "Watermarking for Video and Image Based on Invariant Features"

Bachelor & Master laboratory:  http://www.nda.ac.jp/cs/ 

PhD laboratory:  http://www.is.titech.ac.jp/~keisuke/lab/index-j.html 

Reviewer for international journals

1.  Optik - International Journal for Light and Electon Optics, Elsevier 

2.  International Journal of Communication Systems 

3.  IET Computer Vision, IEEE 

4.  IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 

5.  International Journal of Communication Systems 

6.  International Journal of SN Applied Sciences 

Program Committee Member

1.  International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE2015, KSE2016, KSE2017, KSE2018) 

2.  International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2015, ATC2016, ATC2017, ATC2018)

3. International Conference on Computer, Communication, Chemical, Materials and Electronic Engineering (IC4ME2-2018)

CERTIFICATEs

1.  Project Management Funfamental (PMF) Certificate issued by Stevebros, 2015.

2.  ICAgile Certified Professional (ICP) - Agile Profesional issued by ICAgile, 2016.

PhD STUDENTS 

- Phạm Quang Huy, Nghiên cứu về thuỷ vân thuận nghịch, 2017 ~ 2020.

- Lê Danh Tài, Nghiên cứu về thuỷ vân phân tán, 12/2018 ~ 12/2021.

- Phương Thị Nhã, Nghiên cứu về thuỷ vân bền vững, 2019 ~ 2022.

GRADUATED STUDENTS 

1.  Undergraduate students 

- Lê Thanh Tùng, "Phát hiện malware trong file dựa trên cấu trúc file dữ liệu", 12/2018.

- Phạm Trọng Hiếu, "Thuỷ vân thuận nghịch trong ảnh JPEG", 12/2018.

- Nguyễn Tuấn Anh, "Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển số xe máy Việt Nam sử dụng học máy", 11/2018.

- Hoàng Kim Cương, "Xây dựng hệ thống giấu tin trong ảnh JPEG", 11/2018.

- Hoàng Văn Cường, "Sử dụng joomla để xây dựng website bán hàng", 11/2018.

- Liêu Tiến Huy, "Hệ thống quản lý điểm sinh viên theo học chế tín chỉ", 11/2018.

- Đoàn Quang Long, "Nghiên cứu giải pháp giấu tin dựa vào bài toán phân lớp", 11/2017.

- Phạm Đình Minh, "Nghiên cứu giải pháp nhận dạng đối tượng xe ô tô trong các video giao thông", 11/2017.

- Trần Thị Huyền, "Phát hiện phần mềm ứng dụng của người dùng dựa vào đặc đặc trưng gói tin trong giao tiếp trên mạng", 11/2017.

Lê Thị Thuý, "Nghiên cứu thuỷ vân nổi trong ảnh số", 2017.

- Nguyễn Văn Đạt, "Nghiên cứu thuật toán hoán vị điểm ảnh trong bảo mật truyền thông tin trên mạng", 2017.

- Le Thanh Ngoc, "Xây dựng hệ thống giấu tin trên miền không gian", 2016.

- Nguyen Hoang Nam, "Nghiên cứu giấu tin trong ảnh số bằng kỹ thuật LSB", 2016. 

- Hoang Thi Dieu Linh, "Thiết kế thương hiệu", 2015.

2.  Master students 

- Do Minh Duc, "Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ bảo mật thông tin ứng dụng thuỷ vân thuận nghịch trên ảnh số", 1/2019.

- Nguyen Van Ninh, "Nghiên cứu giải pháp giấu tin trên dữ liệu ảnh phân tán", 7/2018. 

- Nguyen Xuan Truyen, "Giải pháp thuỷ vân khoá công khai cho xác thực tính toàn vẹn ảnh số", 7/2018. 

- Tran Thi Huong, "Nghiên cứu biện pháp phát hiện ứng dụng trong giao tiếp mạng", 4/2018. 

- Nguyen Huu Thuy, "Đề xuất giải pháp giấu tin bền vững trong cơ sở dữ liệu", 10/2017. 

- Duong Hong Chinh, "Xây dựng giải pháp bảo vệ bản quyền sản phẩm số trên Android", 7/2017. 

- Nguyen Minh Dat, "Giải pháp giấu tin bền vững trong ảnh JPEG ", 7/2017. 

- Truong Thi Ha, "Nghiên cứu phát hiện chỉnh sửa ảnh bằng ứng dụng kỹ thuật zero-watermarking", 7/2017. 

- Nguyen Trung Nghia, "Nghiên cứu giải pháp phát hiện malware dựa trên cấu trúc file dữ liệu", 2016. 

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 TH1-TH2 THIẾT KẾ MẠNG 2 2015 - 2016
2 VB2K18 TRUYỀN DỮ LIỆU 2 2015 - 2016
3 CHK10 Đánh giá hiệu năng mạng máy tính 2 2015 - 2016

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., An ninh mạng hệ thống mạng máy tính , , Nguyễn Hiếu Minh, Trần Hồng Quang, Cao Văn Lợi, Ta Minh Thanh, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Đức Thiện, 2010

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Lê Danh Tài, Tạ Minh Thanh và Tống Minh Đức, Nghiên cứu phân tách và phục hồi dữ liệu ảnh số trên miền tần số DCT , Hội nghị NCKH lần thứ XIX Học viện Kỹ thuật Quân sự , pp , 14/01/2019, [ link]
2. , Thoi Hoang Dinh, Toan Pham Van, Thanh Ta Minh, Hau Nguyen Thanh and Anh Pham Hoang, Large Scale Fashion Search System with Deep Learning and Quantization Indexing , The 9th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2018) , pp , 06/12/2018, [ link]
3. , Toan Pham Van, Hau Nguyen Thanh and Ta Minh Thanh, Improving Phonetic Recognition with Sequence-length Standardized MFCC Features and Deep Bidirectional LSTM , The International Conference of National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) - 2018 , pp , 28/11/2018, [ link]
4. , Phuong Thi Nha, Ta Minh Thanh and Ngoc-Tu Huynh, An improved QR decomposition for color image watermarking , 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018) , pp 6, 01/11/2018, [ link]
5. , Ta Minh Thanh, Nguyen Huu Thuy and Ngoc-Tu Huynh, Key-value based data hiding method for NoSQL database , 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018) , pp , 01/11/2018, [ link]
6. , Le Van Tuan, Ta Minh Thanh and Leu Duc Tan, A solution to improve the digital signature schemes DSA in field Z_p be secure from the situations of coinciding or revealing of session key (Accepted) , Journal of Science & Technology , pp , 01/10/2018, [ link]
7. , Pham Van Toan, Ta Minh Thanh and Nguyen Thanh Hau, Deep learning ASR-based approach to non-native learner mispronunciation detection , The 2018 Vietnam joint Conference on Artificial Intelligence for Life (AI4Life-2018) , pp , 10/05/2018, [ link]
8. , Lê Danh Tài và Tạ Minh Thanh, Giải pháp khuếch tán thuỷ ấn trong bảo mật thông tin bản quyền sản phẩm số , Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. ISSN: 1859 - 1043 , pp , 01/05/2018, [ link]
9. , Ta Minh Thanh, Distributed Redundant Image Storages and Reconstruction Algorithm to Contents Verification , The International Conference of National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) , pp , 24/11/2017, [ link]
10. , Pham Van Toan and Ta Minh Thanh, Vietnamese News Classification based on BoW with Keywords Extraction and Neural Network , The 21st Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems (IES 2017) , pp , 15/11/2017, [ link]
11. , Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka, Luu Hong Dung, Nguyen Tuan Tai and Hai Nguyen Nam, Performance Analysis of Robust Watermarking using Linear and Nonlinear Feature Matching , International Journal of Multimedia Tools and Applications (MTAP), ISSN: 1573-7721, Springer (IF = 1.331) , pp , 20/01/2017, [ link]
12. , Ta Minh Thanh, Image Feature based Zero-watermarking for copyright protection , Hội nghị NCKH lần thứ XVI Học viện Kỹ thuật Quân sự , pp , 15/08/2016, [ link]
13. , Ta Minh Thanh and Tanaka Keisuke, An image zero-watermarking algorithm based on the encryption of visual map feature with watermark information , International Journal of Multimedia Tools and Applications (MTAP), ISSN: 1573-7721, Springer (IF = 1.331). , pp , 01/07/2016, [ link]
14. , Ta Minh Thanh, Nguyen Trung Thanh, Extended DCT domain for improving the quality of watermarked image , The Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015), VIETNAM, 2015. , pp , 08/10/2015, [ link]
15. , Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka, Comparison of Watermarking Schemes using Linear and Nonlinear Feature Matching , The Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015), VIETNAM, 2015. , pp , 08/10/2015, [ link]
16. , Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka, Image watermarking based on the nonlinear scale spaces feature , The 32nd Symposium on Cryptography and Information Security (SCIS2015), Fukuoka, Japan, 4D2-1, 2015 , pp , 12/09/2015, [ link]
17. , Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka, Blind watermarking using the quantized q-logarithm SVD domain , The 32nd Symposium on Cryptography and Information Security (SCIS2015), Fukuoka, Japan, 4D2-2, 2015 , pp , 12/09/2015, [ link]
18. , Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka, Blind watermarking using QIM and the quantized SVD domain based on the q-logarithm function , Proceeding of the 10th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - (VISAPP), ISI Conference, Berlin, Germany, pp. 14--25, 2015. (DOI: 10.5220/0005291900140025) , pp , 01/09/2015, [ link]
19. , Tạ Minh Thanh, Keisuke Tanaka, The novel and robust watermarking method based on q-logarithm frequency domain , International Journal of Multimedia Tools and Applications (MTAP), ISSN: 1573-7721, Springer. [ISI Journal, IF=1.346] (DOI: 10.1007/s11042-015-2836-6) , pp , 27/08/2015, [ link]
20. , I. Munetoshi, Tạ Minh Thanh, Fragile watermarking based on incomplete cryptography for copyright protection , EURASIP Journal of Applied Informatics, ISSN 2196-0089, Springer, 2015. [ISI Journal] (DOI: 10.1186/s40535-015-0012-8) , pp , 08/07/2015, [ link]
21. , Tạ Minh Thanh, I. Munetoshi, Fragile Watermarking with Permutation Code for Content-Leakage in Digital Rights Management System , Journal of Multimedia System, ISSN 1432-1882, Springer, 2015. [ISI Journal, IF=0.73] (DOI: 10.1007/s00530-015-0472-7) , pp , 30/06/2015, [ link]
22. , Tạ Minh Thanh, Pham Thanh Hiep, Ta Minh Tam, Keisuke Tanaka, Robust Semi-blind Video Watermarking based on Frame-patch Matching , International Journal of Electronics and Communications (AEU), ISSN: 1434-8411, vol. 68, issue 10, pp. 1007--1015, Elsevier, 2014. [ISI Journal, IF=0.696] (DOI: 10.1016/j.aeue.2014.05.004) , pp 1007-1015, 01/10/2014, [ link]
23. , Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka, A proposal of novel q-DWT for blind and robust image watermarking , Proceeding of IEEE 25th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications - (PIMRC), Washington D.C., pp. 2066--2070, 2014. (DOI: 10.1109/PIMRC.2014.7136511) , pp , 02/09/2014, [ link]
24. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, Incomplete Encryption Based on Multi-channel AES Algorithm to Digital Rights Management , The Fifth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2013), Vol. 244, 2014, pp. 199-211, Springer, Hanoi, VIETNAM, 2013. (DOI: 10.1007/978-3-319-02741-8_18) , pp , 01/09/2014, [ link]
25. , Ta Minh Thanh, Ta Minh Tam, A Robust DWT Watermarking for Image using Quantized Domain Based on q-logarithm Function , IEICE Tech. Rep. Information Security (ISEC2014), ISEC2014-6, pp.35--42, Japan, 2014 , pp , 01/08/2014, [ link]
26. , Tạ Minh Thanh, Pham Thanh Hiep, Ta Minh Tam, A New Spatial q-log Domain for Image Watermarking , IJIIP: International Journal of Intelligent Information Processing, Vol. 5, No. 1, pp.12--20, ISSN 2093-1964, 2014.[Contents] [Coverpage] [Paper] , pp 12-20, 01/03/2014, [ link]
27. , Ta Minh Thanh, Pham Thanh Hiep, Frame Background Influence Based Invisible Watermarking to Visible Video Watermarking , Proceeding of the 2013 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communication (ATC2013), Ho Chi Minh, Viet Nam, pp.563--568, 2013. (DOI: 10.1109/ATC.2013.6698179) , pp , 16/10/2013, [ link]
28. , Tạ Minh Thanh, I. Munetoshi, A Proposal Of Digital Content Distribution System Based On Incomplete Cryptography With Spread Spectrum Method , International Journal of Intelligent Information Processing (IJIIP), ISSN 2093-1964, Vol. 4, No. 3, pp. 18 ~ 28, 2013. [Contents] [Coverpage] [Paper] , pp 18-28, 02/09/2013, [ link]
29. , Ta Minh Thanh, Ta Minh Tam, A novel proposal of $q$-SVD domain for blind watermarking , IEICE Tech. Rep. Information Security (ISEC2013), vol. 113, no. 342, ISEC2013-74, pp. 7--13, Tokyo, Japan, 2013 , pp , 01/08/2013, [ link]
30. , Ta Minh Thanh, Pham Thanh Hiep, Ta Minh Tam, Kohno Ryuji, Frame-patch matching based robust video watermarking using KAZE feature , Proceeding of IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2013), San Jose, USA, 2013. (Acceptance rate: 30%)(DOI: 10.1109/ICME.2013.6607581) , pp , 15/07/2013, [ link]
31. , Tạ Minh Thanh, Ta Minh Tam, A Robust Combination Of Watermarking and Cryptography For Video Sequence , Journal of Communications and Information Sciences (JCIS), ISSN 2093-9671, Vol. 3, No. 3, pp. 175 -- 185, 07/2013. [Contents] [Coverpage] [Paper] (DOI: 10.4156/AISS.vol3.issue3.21) , pp , 04/07/2013, [ link]
32. , Ta Minh Thanh, Pham Thanh Hiep, Adaptive Normalization Cross Correlation based Invisible Watermarking to Visible Watermarking , IEICE Tech. Rep. Computer System (CPSY2013), vol. 113, no. 234, CPSY2013-36, pp. 29--34, Japan, 2013 , pp , 01/07/2013, [ link]
33. , Tạ Minh Thanh, I. Munetoshi, A proposal of digital rights management based on incomplete cryptography using invariant Huffman code length feature , Journal of Multimedia System, ISSN 1432-1882, Vol. 20, Issue 2, pp. 127--142, Springer, 2013.(DOI: 10.1007/s00530-013-0327-z) [ISI Journal, IF=0.73] , pp , , [ link]
34. , Ta Minh Thanh, Munetoshi Iwakiri, An Incomplete Cryptography based Digital Rights Management with DCFF , International Journal of Soft Computing and Software Engineering [JSCSE], ISSN 2251-7545, Vol. 3, No. 3, pp. 507--513, 2013. (DOI: 10.7321/jscse.v3.n3.77) [ISI Journal] , pp , , [ link]
35. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, Incomplete Cryptography based Privacy-Secure Digital Content Distribution System using Spread Spectrum Method , Proceeding of 8th International Conference on Intelligent Information Processing (ICIIP2013), Seoul, Korea, pp.194--199, 2013 , pp , , [ link]
36. , Ta Minh Thanh, Ta Minh Tam, Fragile Fingerprinting and Cryptography Approach for Video Sequence , Proceeding of 8th International Conference on Information Processing and Management (ICIPM2013), Seoul, Korea, pp.479--484, 2013 , pp , , [ link]
37. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, An Incomplete Cryptography based Digital Rights Management with DCFF , The International Conference on Soft Computing and Software Engineering (SCSE 2013), San Francisco State University at Downtown Campus, in San Francisco, California, USA, 2013 , pp , , [ link]
38. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, Nguyen Trung Thanh, Fragile Fingerprinting using Permutation Code for Digital Image , IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT2012), pp.1--6, December 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam. (DOI: 10.1109/ISSPIT.2012.6888814) , pp , , [ link]
39. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, Nonspecific DCT‐block Fingerprinting Based on Incomplete Cryptography for DRM system , Proceeding of the 2012 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communication (ATC2012), Ha Noi, Viet Nam, pp. 300--303, Oct. 2012. (DOI: 10.1109/ATC.2012.6404280) , pp , , [ link]
40. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, Fingerprinting Method using Invariant Offset Huffman Code Length Feature , Proceeding of the 1st IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE2012), Makuhari Messe, Tokyo, JAPAN, pp. 672--676, Oct. 2012.(DOI: 10.1109/GCCE.2012.6379945) , pp , , [ link]
41. , Ta Minh Thanh, Koichi Shinoda, A video watermarking method to objects robust against various attacks , IEICE Tech. Rep., vol. 112, no. 190, EMM2012-42, pp. 43--48, JAPAN, Aug. 2012 , pp , , [ link]
42. , I. Munetoshi, Ta Minh Thanh, Fundamental Incomplete Cryptography Method to Digital Rights Management Based on JPEG Lossy Compression , The 26th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA-2012), pp.755--762, 2012. (Acceptance rate: 29%) (DOI: 10.1109/AINA.2012.111) , pp , , [ link]
43. , I. Munetoshi, Ta Minh Thanh, Incomplete Cryptography Method Using Invariant Huffman Code Length to Digital Rights Management , The 26th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA-2012), pp.763--770, 2012. (Acceptance rate: 29%) (DOI: 10.1109/AINA.2012.112) , pp , 26/03/2012, [ link]
44. , Tạ Minh Thanh, Nguyễn Hiếu Minh, Đỗ Thị Bắc, Đề xuất xây dựng hệ thống chia sẻ tài nguyên dựa trên hệ lưu trữ phân tán và kiểm soát truy cập , Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 86, Tập 10, ISSN 1859-2171, pp. 67--74, 10/2011 , pp , , [ link]
45. , Tạ Minh Thanh, Nguyễn Hiếu Minh, Đỗ Thị Bắc, Nghiên cứu giải pháp bảo mật dựa trên các dòng lệnh dư thừa trong mã nguồn , Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 05, Tập 67, ISSN 1859-2171, pp. 57--63, 11/2010 , pp , , [ link]
46. , Tạ Minh Thanh, Nguyễn Thiện Luận, Giải pháp quản lý bản quyền sản phẩm số bằng hệ phân tán trùng lặp dữ liệu , Chuyên san BCVT & CNTT, Số 2 (22), Tập V-1, ISSN 0866-7039, pp. 14--22, 12/2009 , pp , , [ link]
47. , Tạ Minh Thanh, Nguyễn Hiếu Minh, Phương pháp tổ hợp thẻ và thuộc tính trong giấu tin trên định dạng siêu văn bản , Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 11, Tập 59, ISSN 1859-2171, pp. 51--57, 11/2009 , pp , , [ link]
48. , Tạ Minh Thanh, Thuật toán giấu tin trong ảnh ký tự dựa trên các bảng thay thế tiếng Việt , Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Số 129, ISSN 1859-0209, pp. 12--22, 8/2009 , pp , , [ link]
49. , Tạ Minh Thanh, Nguyễn Thiện Luận, Thuật toán mã hóa không hoàn toàn và ứng dụng trong bảo vệ bản quyền ảnh JPEG trên mạng , Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Số 127, ISSN 1859-0209, pp. 12--22, 4/2009 , pp , , [ link]
50. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, Decisive method of decoder operator pattern for the Incomplete Cryptographic System based on Selective Differential Codes , The 70th National Convention of IPSJ, Japan, 3-463-3-464, 2008 , pp , , [ link]
51. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, An Applied Method of AES algorithm to Incomplete Cryptographic System , Technical report of IEICE in Information Security (ISEC2007), Japan, Vol. 107, No. 397, pp.25--31, 2007 , pp , , [ link]
52. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, An Integration Method of Incomplete Cryptographic System and Spread Spectrum Encoder , Technical report of IEICE in Information Security (ISEC2007), Japan, Vol. 107, No. 397, pp. 19--25, 2007 , pp , , [ link]
53. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, DRM Technique with Incomplete Cryptographic System based on Selective Differential Codes , 2007 Symposium on Cryptography and Information Security (SCIS2007), Japan, No. 10, pp.73--78, 2007 , pp , , [ link]
54. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, A​n​ ​t​e​c​h​n​i​c​a​l​ ​p​r​o​p​o​s​a​l​ ​t​o​ ​c​o​n​t​e​n​t​s​ ​u​n​i​f​i​c​a​t​i​o​n​ ​b​y​ ​I​n​c​o​m​p​l​e​t​e​ ​C​r​y​p​t​o​g​r​a​p​h​i​c​ ​S​y​s​t​e​m , Proceeding of Computer Securiry Symposium 2007 (CSS2007), Japan, 2B-2, pp.127--132, 2007 , pp , , [ link]
55. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, 符号転置法による情報半開示と利用者識別 (, Partial-scrambling and User Identification using Permutation Codes for JPEG Image , ), The 69th National Convention of IPSJ, Japan, Vol. 69, No. 1, pp.1553--1554, 2007 , pp , , [ link]
56. , , The 69th National Convention of IPSJ , Japan, Vol. 69, No. 1, pp.1417--1418, 2007 , pp , , [ link]
57. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, Incomplete cryptography based DRM system including the consider of user information protection (個人情報保護に配慮した不完全暗号系による画像配信方式) , 2006 Symposium of Image Processing (IPSJ/IMPS), Japan, I2-18,pp.47--48, 2006 , pp , 07/07/2006, [ link]
58. , Nguyễn Thiện Luận, Tạ Minh Thanh, Trần Hồng Quang, Phương pháp mã hoá không hoàn toàn kết hợp thuỷ ấn trong bảo vệ sản phẩm kỹ thuật số , Chuyên san BCVT & CNTT, Số 15, ISSN 0866-7039, I-2006, pp. 76--82, 12/2005 , pp , , [ link]
59. , Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, H. Hithoshi, Techinical Approach of Incomplete Criptography System , Proceedings of the IEICE General Conference 2005, Japan, D-11-13, p.13, 2005 , pp , , [ link]
60. , , 2005 Symposium on Cryptography and Information Security (SCIS2005) , Japan, 3C1-2,pp.1039--1044, 2005. (in Japanese) , pp , , [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu giải pháp thuỷ vân bền vững sử dụng biến đổi ma trận QR cải tiến Trường Tạ Minh Thanh Tạ Minh Thanh 11/2018
2 Nghiên cứu giải pháp phân phối sản phẩm số sử dụng tính chất phân tán sản phẩm và tổ hợp dữ liệu số dựa trên thông tin người dùng Trường Tạ Minh Thanh Bộ môn CNM 3/2017

Chia sẻ


Reading Papers