GV TS Nguyễn Văn Giang

Second slide

  • Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn
  • Đơn vị: Bộ môn Hệ thống thông tin
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: giangnv@mta.edu.vn

Thông tin cá nhân

Education

Paichai University, Korea - Ph.D. Electronic Engineering, 2012 (Academic genealogy)

Paichai University, Korea - M.S. Electronic Engineering, 2009

Le Quy Don Technical University - B.S. Computer Science, 2005

Research Interests

image reconstruction, inverse problems, medical physics,

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1  12371151 4 THỰC TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU 2 2017 - 2018
2  12323151_1n3 CÔNG NGHỆ WEB 2 2017 - 2018
3 12525151 5 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 1 2017 - 2018
4 12321151 1 CƠ SỞ DỮ LIỆU 1 2017 - 2018
5 12357151 THỊ GIÁC MÁY 1 2017 - 2018
6 12377151 Cơ bản về điện toán đám mây 1 2017 - 2018
7 12269151 THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP 2 2016 - 2017
8 12567151 5 Thực tập kĩ thuật lập trình 2 2016 - 2017
9 12357151 THỊ GIÁC MÁY 1 2016 - 2017
10 12367151 XỬ LÝ ẢNH 1 2016 - 2017
11 12525151 4 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 1 2016 - 2017
12 XL Xử lý ảnh 1 2016 - 2017
13 CDTH16 CƠ SỞ DỮ LIỆU 2 2015 - 2016
14 12377151 Cơ bản về điện toán đám mây 1 2015 - 2016
15 K14.02AW LẬP TRÌNH CƠ BẢN 1 2015 - 2016
16 03EX KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 2 2014 - 2015
17 12378151 An ninh các hệ thống không dây 2 2014 - 2015
18 1225816 1 XỬ LÝ ẢNH 2 2013 - 2014
19 XL Xử lý ảnh 2 2013 - 2014
20 03EG - CDTH14 CƠ SỞ DỮ LIỆU 2 2013 - 2014
21 12321151 1/2 CƠ SỞ DỮ LIỆU 1 2013 - 2014

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Proceedings of the Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE2016) , IEEE Press, Minh Le Nguyen, Le Sy Vinh, Lam Thu Bui, Nguyen Van Giang, Yew Soon Ong and Keiji Hirata, 2016

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Van-Giang Nguyen and Soo-Jin Lee, GPU-accelerated iterative reconstruction from Compton scattered data using a matched pair of conic projector and backprojector , Computer Methods and Programs in Biomedicine , pp 27–36, 7/2016, [ link]
2. , Van-Giang Nguyen, View-dependent geometric calibration for offset flat-panel CBCT systems , SPIE Optical Engineering , pp 043102, 4/2016, [ link]
3. , Van-Giang Nguyen, Geometric Calibration for Offset Flat-panel CBCT Systems using Projection Matrix , International Conference on Electronics, Information and Communication 2016 , pp , 30/01/2016, [ link]
4. , V.-G. Nguyen, S.-J. Lee, Parallelizing a Matched Pair of Ray-Tracing Projector and Backprojector for Iterative Cone-Beam CT Reconstruction , IEEE Transactions on Nuclear Science, [SCI] vol. 61, no. 2., pp. 171-181, Feb. 2015 , pp , , [ link]
5. , V.-G. Nguyen, S.-J. Lee, Parallelizing Ray-Tracing Method for Matched Conical Projector and Backprojector in Compton Imaging , Proc. IEEE Nuc. Sci. Symp. Med. Im. Conf., 2014, Seattle, USAr , pp , 13/11/2014, [ link]
6. , V.-G. Nguyen and S.-J. Lee, Acquiring tomographic images from panoramic X-ray scanners , SPIE Medical Imaging 2014, San Diego, USA , pp , , [ link]
7. , V.-G. Nguyen, J. Jeong, S.-J. Lee, GPU-Accelerated Iterative 3D CT Reconstruction Using Exact Ray-Tracing Method for Both Projection and Backprojection , Proc. IEEE Nuc. Sci. Symp. Med. Im. Conf., 2013, Seoul, Korea , pp , , [ link]
8. , V.G. Nguyen, S.J. Lee, Incorporating Anatomical Side Information into PET Reconstruction Using Nonlocal Regularization , IEEE Trans. Image Processing [SCI], 22(10), pp. 3961-3973, Oct. 2013 , pp , , [ link]
9. , V. –G. Nguyen, S. –J. Lee, Anatomy-based PET image reconstruction using nonlocal regularization , Proc. SPIE Medical Imaging, San Diego, USA,Feb. 2012 , pp , , [ link]
10. , V.G. Nguyen, S.J. Lee, Graphics Processing Unit-Accelerated Iterative Tomographic Reconstruction with Strip-Integral System Model , Optical Engineering [SCI], 51(9), pp. 093203:1-11, Sep. 2012 , pp , , [ link]
11. , V.-G. Nguyen, S.-J. Lee, M. N. Lee, GPU accelerated 3-D Bayesian image reconstruction from Compton scattered data , Physics in Medicine and Biology [SCI], 56, pp. 2817-2836, May 2011 [IF=3.057] , pp , , [ link]
12. , M.N. Lee, S.-J. Lee, H. Seo, V.-G. Nguyen, Rebinning-Based Deterministic Image Reconstruction Methods for Compton Camera , Journal of biomedical engineering research : the official journal of the Korean Society of Medical & Biological Engineering, 2011 , pp , , [ link]
13. , V. –G. Nguyen, S. –J. Lee, Nonlocal-means approaches to anatomy-based PET image reconstruction , Proc. IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, Knoxville, USA, Nov. 2010 , pp , , [ link]
14. , V.-G. Nguyen and S.-J. Lee, Image reconstruction from limited-view projections by convex nonquadratic spline regularization , Optical Engineering [SCI], 49(3), pp. 037001:1-8, Mar. 2010. [IF=0.815] , pp , , [ link]
15. , S. –J. Lee, V. –G. Nguyen, and M. N. Lee, Rapid 3-D regularized EM reconstruction for Compton cameras using GPU , Proc. SPIE Medical Imaging, San Diego, USA, Feb. 2010 , pp , , [ link]
16. , V. -G. Nguyen, S.-J. Lee, and M. N. Lee, GPU accelerated statistical image reconstruction for compton cameras , Proc. IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, Orlando, USA, Oct. 2009 , pp , , [ link]
17. , M.N. Lee, S.-J. Lee, V.-G. Nguyen, S.M. Kim, J.S. Lee, Three-Dimensional Image Reconstruction from Compton Scattered Data Using the Row-Action Maximum Likelihood Algorithm , Journal of biomedical engineering research : the official journal of the Korean Society of Medical & Biological Engineering, 2009 , pp , , [ link]
18. , S.-J. Lee, M. N. Lee, V.-G. Nguyen, S. M. Kim, J. S. Lee, Three-dimensional edge-preserving regularization for Compton camera reconstruction , Proc. IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, Dresden, Germany, Oct. 2008 , pp , , [ link]
19. , M. N. Lee, S. –J. Lee, V. -G. Nguyen, S. M. Kim, J. S. Lee, 3-D Maximum likelihood reconstruction of Compton camera images using a row-action method , SNM 55th Annual meeting, New Orleans, USA, June. 2008 (abstract) , pp , , [ link]
20. , V. H. Tang, Giang Nguyen Van, Tinh Dao Thanh, The packet filtering and applications , Journal of Science and Technology, Le Qui Don Technical University, Hanoi, ISSN 1859-0209, Vol. 1, No. 122, 2008 , pp , 12/04/2007, [ link]
21. , Van Ha Tang, Tinh Dao Thanh and Giang Nguyen Van, Kernel packet filtering and incoming-outgoing stream controlling , ITMAT Workshop on Information Technology and Mathematics, pages 328-336, Le Quy Don Technical University, Ha Noi, October 10-14 , 2006 , pp , , [ link]
22. , Tinh Dao Thanh, Van Ha Tang and Giang Nguyen Van, Internet-attacked techniques and network operation controlling , ITMAT Workshop on Information Technology and Mathematics, pages 336-342, Le Quy Don Technical University, Ha Noi, October 10-14 , 2006 , pp , , [ link]
23. , Tinh Dao Thanh, Uyen Nguyen Mau, Giang Nguyen Van và Ha Tang Van, A novel method for analysis and detection of internet worms , ITMAT Workshop on Information Technology and Mathematics, Le Quy Don Technical University , pp 320-328, 10/2006, [ link]
24. , V. H. Tang, Uyen Nguyen Mau, Nguyen Van Giang và Tinh Dao Thanh, A new model for internet worm detection , Journal of Millitary Science and Technology , pp , 4/2006, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay Trường Hoa Tất Thắng Hoa Tất Thắng; Chu Thị Hường; Nguyễn Văn Quân; Nguyễn Văn Giang 11/2015
2 Giảm thiểu lượng tia trong chụp cắt lớp CT sử dụng các phương pháp khôi phục thống kê Nhà nước Nguyễn Văn Giang Nguyễn Văn Giang 3/2014 Các công trình đang thực hiện

Chia sẻ