Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Trang chủ Tống Minh Đức
 
Thông tin cá nhân
 
Thông tin
Xuất bản
Ðề tài
 
Giảng dạy
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
Chia sẻ
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Tống Minh Đức
Đơn vị : Bộ môn Hệ thống thông tin
Chức vụ : Phó chủ nhiệm khoa
Học hàm : GVC
Học vị : TS
Email : ductm75@Gmail.com
Mô tả

Tốt nghiệp kỹ sư tại Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2000, ngành Công nghệ thông tin. Tốt nghiệp nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật điện Xanh Pêtécbua - Nga, năm 2007, chuyên ngành Tự động hóa và điều khiển các quy trình công nghệ sản xuất. 

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search