GV TS Bùi Văn Định

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Toán
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: vandinhb@gmail.com

Thông tin cá nhân

I. EDUCATION

3). 2009 - 2013: Ph.D, Department of Mathematics, Faculty of Information Technology, Le Quy  Don Technical University.

Thesis title: Solution methods for pseudomonotone equilibrium problems and their applications

Advisor: 1. Asst. Prof. Dr. Nguyen Duc Hieu; 2. Prof. Dr.Sc. Le Dung Muu.

2). 2001 - 2003: Master, Department of Mathematics and Informatics, Hanoi National University of Education, Hanoi, Vietnam.
Thesis title: The second initial boundary value problems for parabolic by Petrovsky's type systems in finite cylinder with non-smooth base

Advisor: Prof. Dr.Sc. Nguyen Manh Hung.

1). 1996 - 2000: Bachelor, Department of Mathematics and Informatics, Hanoi National University of Education, Hanoi, Vietnam.
Thesis title: The Strongly Elliptic Equations

Advisor: Prof. Dr.Sc. Nguyen Manh Hung.

II. TEACHING ACTIVITIES
- From 11/2003 - 3/2005: Associate Lecturer at Department of Mathematics, Faculty of Information Technology, Le Quy Don Technical University.
- Since 4/2005: Lecturer at Department of Mathematics, Faculty of Information Technology, Le Quy Don Technical University.

- I have been teaching the following subjects for Freshman, Sophomore and Junior Students:

+ Real Analysis 1;

+ Real Analysis 2;

+ Linear Algebra and Geometric Analysis;

+ Numerical Analysis (Numerical Methods);

+ Complex Analysis and Laplace Transform;

+ Functional Analysis (Advance Analysis).

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 Co Dien tu 250 TỐI ƯU HÓA 2 2017 - 2018
2 VK 52 GIẢI TÍCH II 1 2017 - 2018
3 KTQ 52 GIẢI TÍCH II 1 2017 - 2018
4 KSTN CNTT 16 GIẢI TÍCH I 1 2017 - 2018
5 1210288HV2 Lý thuyết tối ưu 2 2016 - 2017
6 AA GIẢI TÍCH I 2 2016 - 2017
7 AD GIẢI TÍCH I 2 2016 - 2017
8 KSDS15-9 GIẢI TÍCH I 1 2016 - 2017
9 KSDS15-10 GIẢI TÍCH I 1 2016 - 2017
10 KSDS15-11 GIẢI TÍCH I 1 2016 - 2017
11 KSDS15-12 GIẢI TÍCH I 1 2016 - 2017
12 KSDS13-5 GIẢI TÍCH I 1 2014 - 2015
13 KSDS13-14 GIẢI TÍCH I 1 2014 - 2015
14 KSDS13-6 GIẢI TÍCH I 1 2014 - 2015
15 XD-CD12B GIẢI TÍCH I 1 2013 - 2014
16 CNKTHH-K12 GIẢI TÍCH I 1 2013 - 2014
17 CK-K12B GIẢI TÍCH I 1 2013 - 2014

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Hàm biến phức và các phép biến đổi , Quân đội Nhân Dân, Phạm Tiến Dũng, Vũ Anh Mỹ, Bùi Quốc Hưng, Bùi Văn Định và Nguyễn Hồng Nam, 2017

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Do Sang Kim and Bui Van Dinh, Parallel extragradient algorithms for multiple set split equilibrium problems in Hilbert spaces , Numerical Algorithms , pp pp 741–761, March 2018, [ link]
2. , Bui Van Dinh,, Dang Xuan Son and Tran Viet Anh, Extragradient-Proximal Methods for Split Equilibrium and Fixed Point Problems in Hilbert Spaces , Vietnam Journal of Mathematics , pp pp 651–668, December 2017, [ link]
3. , Bui Van Dinh and Do Sang Kim, Extragradient algorithms for equilibrium problems and symmetric generalized hybrid mappings , Optimization Letter , pp 537–553, 3/2017, [ link]
4. , Bui Van Dinh and Do Sang Kim, Projection algorithms for solving nonmonotone equilibrium problems in Hilbert space , Journal of Computational and Applied Mathematics , pp 106–117, 08/2016, [ link]
5. , Bui Van Dinh, Dang Xuan Son, Liguo Jiao and Do Sang Kim, Linesearch algorithms for split equilibrium problems and nonexpansive mappings , Fixed Point Theory and Applications , pp , 09/03/2016, [ link]
6. , Bui Van Dinh, An algorithm for variational inequalities with equilibrium and fixed point constraints , Cogent Mathematics , pp 1-15, 23/09/2015, [ link]
7. , Bui Van Dinh, Pham Gia Hung and Le Dung Muu, Bilevel optimization as a regularization approach to pseudomonotone equilibrium problems , Numerical Functional Analysis and Optimization , pp 539–563, 26/03/2014, [ link]
8. , , B. V. Dinh and L. D. Muu (2013), Algorithms for a class of bilevel programs involving pseudomonotone variational inequalities , Acta. Math. Vietnam., 38. pp. 529 - 540 , pp , , [ link]
9. , , B. V. Dinh and L. D. Muu (2013), A projection algorithm for solving pseudomonotone equilibrium problems and it's application to a class of bilevel equilibria , Optimization, DOI: 10.1080/02331934.2013.773329. (ISI Journal) , pp , , [ link]
10. , B. V. Dinh and N. D. Hieu (2013), B. V. Dinh and N. D. Hieu (2013), A new solution method for pseudomonotone equilibrium problems , J. Scie. Tech. No. 153. pp. 45-57 , pp , , [ link]
11. , , B. V. Dinh and L. D. Muu (2011), On penalty and gap function methods for bilevel equilibrium problems , J. Appl. Math, DOI:10.1155/2011/646452. (ISI Journal) , pp , , [ link]
12. , , Bui Van Dinh and Nguyen Duc Hieu, A brand and bound algorithm for solving optimization problem of sum of multiplicative linear functions , A brand and bound algorithm for solving optimization problem of sum of multiplicative linear functions, J. Scie. Tech., No. 129, pp. 5 - 11 , pp , , [ link]
13. , B. V. Dinh and N. M. Hung (2001), B. V. Dinh and N. M. Hung, The second initial boundary problems for parabolic of Petrovsky's type systems in nonsmooth domains , J. Scie. HNUE., No. 4, pp. 25 - 32 , pp , , [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Kết hợp phương pháp gradient tăng cường và điểm gần kề giải bài toán cân bằng và điểm bất động tách Trường Bui Van Dinh Nguyen Hong Nam; Tran Thi Huyen Thanh 1/2017 Các kết quả liên quan đến đề tài được đăng trong 1 tạp chí SCOPUS và 1 tạp chí SCI-E, IF 1.241. Đề tài đã được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc.
2 Cân bằng hai cấp: Phương pháp và ứng dụng Nhà nước Lê Dũng Mưu Bùi Văn Định 3/2015 Đã hoàn thành

Chia sẻ