Thông tin về cuộc thi SoftCon 2018


22:20 24/03/2018

Nhằm nâng cao khả năng ứng dụng các kiến thức được học vào thực tế, đồng thời khơi dậy khả năng sáng tạo của sinh viên, tiếp nối thành công của Softcon các năm 2014, 2015, 2016 và 2017 Khoa CNTT quyết định tổ chức cuộc thi viết phần mềm cấp học viện năm 2018. Sau đây là một số thông tin về cuộc thi SoftCon 2018.

Mẫu đăng ký dự thi

Quy chế Softcon

1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:


ĐỐI TƯỢNG DỰ THI GỒM:
- Tất cả các thành viên đều là học viên, sinh viên của HVKTQS.
- Mỗi đội tham gia cuộc thi có tối đa 10 người.
- Một học viên, sinh viên có thể tham gia nhiều đội.
- Các đội tham gia phải đăng ký trước theo mẫu.

2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DỰ THI


YÊU CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DỰ THI:
- Là phần mềm hoàn chỉnh, có khả năng hoặc triển vọng ứng dụng thực tiễn. Ví dụ:
+ Chương trình tiện ích
+ Hệ thống quản lý
+ Phần mềm giáo dục
+ Phần mềm trò chơi
+ Website
+ Phần mềm văn phòng
+ Phần mềm doanh nghiệp
+ Phần mềm hệ thống
...

- Phần mềm dự thi không được vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Các đội tham gia cuộc thi phải chịu trách nhiệm và bảo đảm quyền sử dụng hợp pháp đối với toàn bộ phần mềm dự thi của đội mình.

- Nội dung phần mềm đảm bảo Nội dung phần mềm không vi phạm Luật pháp hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các điều ước Quốc tế liên quan; đảm bảo tính văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam

- Sản phẩm dự thi chưa tham gia các cuộc thi trước đó.

- Đội nào bị phát hiện vi phạm các quy định của cuộc thi sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc thi hoặc kết quả của đội sẽ bị hủy bỏ trong trường hợp bị phát hiện sau khi công bố kết quả

3. HÌNH THỨC THI


HÌNH THỨC THI:
- Các đội tham gia sẽ phải nộp một bản in tài liệu mô tả phần mềm của mình và một CD/DVD cho ban tổ chức trước vòng sơ khảo. CD/DVD phải bao gồm:
+ Bản mô tả tóm tắt khoảng 1000 từ về tính hữu ích/tính sáng tạo/các chức năng của phần mềm.
+ Một video giới thiệu trực quan về phần mềm, các chức năng của phần mềm và cách sử dụng.
+ Một thư mục chứa đầy đủ các thư viện, công cụ và các file mã nguồn.
+ Một file cài hoặc file chạy.

- Bảo vệ sản phẩm trước Ban giám khảo

4. CÁCH CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ


CÁCH CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ:
Thang điểm 100, theo các tiêu chí:
- Tính hữu ích của phần mềm: hệ số 0.1;
- Khả năng hoạt động của các chức năng: hệ số 0.25;
- Tính dễ sử dụng: hệ số 0.2;
- Tính mới/tính sáng tạo: hệ số 0.25;
- Trình bày và trả lời câu hỏi: hệ số 0.2.

5. MỐC THỜI GIAN


MỐC THỜI GIAN:
- 26/03/2018 - 8/04/2018: Đăng ký dự thi
- 9/04/2018 - 01/6/2018: Nộp sản phẩm dự thi
- 02/06/2018 - 09/6/2018: Chấm sơ khảo
- 16/06/2018: Chấm chung khảo, tổng kết và trao giải

6. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG


CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
- 1 giải nhất: Giấy chứng nhận + phần thưởng
- 2 giải nhì: Giấy chứng nhận + phần thưởng
- 3 giải ba: Giấy chứng nhận + phần thưởng

7. CÁCH THỨC THAM GIA


- Gửi mẫu đăng ký dự thi về email softcon.hvktqs@gmail.com. Mẫu đăng ký download tại đây

Mọi chi tiết liên hệ: TS. Nguyễn Quốc Khánh – BM CNPM
Email: khanh29bk@mta.edu.vn Điện thoại: 0962.39.3883