TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TÀI TRỢ VỀ CHÚNG TÔI LIÊN HỆ

Khoa Công nghệ thông tin
Học viện Kỹ thuật Quân sự

Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Website: fit.mta.edu.vn
SĐT: 043 7654321

Khoa Công nghệ thông tin
Học viện Kỹ thuật Quân sự


Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) là một khoa chuyên ngành có bề dày lịch sử
của Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn. Khoa Công nghệ Thông tin
với tiền thân là Bộ môn Toán – Khoa Cơ bản,
Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, được thành lập từ tháng 10 năm 1966.
 
Khoa CNTT đang thực hiện các nhiệm vụ:
 
-         Giảng dạy các môn học cơ bản thuộc lĩnh vực Toán học
    (Giải tích, Đại số tuyến tính và Hình giải tích, Xác suất thống kê, Toán chuyên đề)
    và Tin học (Nhập môn tin học, Lập trình cơ bản) cho sinh viên các ngành
    trong Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn;
-         Đào tạo bậc đại học các chuyên ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin,
    Công nghệ phần mềm, Truyền thông và Mạng máy tính;
-         Đào tạo bậc cao học hai chuyên ngành Khoa học máy tính và
    Hệ thống thông tin;
-         Đào tạo nghiên cứu sinh  theo 2 chuyên ngành Toán ứng dụng và
    Cơ sở toán học cho tin học
 
 
Các chương trình đào tạo ngành CNTT của Khoa thường xuyên được cập nhật
để phù hợp với sự phát triển công nghệ thông tin trên thế giới và nhu cầu xã hội.
Hiện nay, Khoa CNTT đang triển khai xây dựng chương trình đào tạo theo
các chương trình đào tạo tiên tiến và quản lý, tổ chức đào tạo theo
các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế (AUN).
 
 
Mục tiêu phấn đấu của Khoa trong thời gian tới là phấn đấu xây dựng
Khoa CNTT theo mô hình định hướng nghiên cứu, tăng cường tích hợp giữa
đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hiện tại, Khoa đang triển khai một số giải pháp
nhằm hình thành các nhóm nghiên cứu, tăng quy mô đào tạo sau đại học,
hỗ trợ cho các cán bộ, giáo viên và nghiên cứu sinh trong Khoa tham gia
các hội nghị khoa học khu vực và quốc tế; tăng cường hợp tác đào tạo và
nghiên cứu với các trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới.
 
 
Hiện tại, Khoa CNTT có 6 bộ môn (Bộ môn Toán, Bộ môn Khoa học máy tính,
Bộ môn Hệ thống thông tin, Bộ môn Công nghệ phần mềm, Bộ môn Công nghệ mạng, Bộ môn An toàn thông tin), Trung tâm Máy tính và Bộ phận Quản lý đào tạo.
 
 
Điện thoại: 04 – 38360897
Email: fit@mta.edu.vn
Website: fit.mta.edu.vn