Thông báo phương án xét tuyển các đối tượng đào tạo đại học, cao đẳng năm 2015


First  slide

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Ngày: 01/08/2015

Người viết: Tạ Ngọc Ánh


Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BQP ngày 16/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh quân sự vào các trường quân sự đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 10/2015/TT-BQP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo phương án xét tuyển vào các đối tượng đào tạo đại học, cao đẳng năm 2015 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm

- Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi

- Phiếu đăng ký xét tuyển

- 01 phong bì dán tem ghi địa chỉ của thí sinh

Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển đào tạo kỹ sư, cử nhân cao đẳng hệ dân sự cần phải nộp thêm bản photo học bạ THPT (thí sinh tự chịu trách nhiệm về tính đúng đắn trong học bạ của mình).

2. Địa chỉ nộp, rút hồ sơ xét tuyển

- Nộp và rút hồ sơ trực tiếp tại trường: Phòng Đào tạo/Học viện Kỹ thuật Quân sự (Tầng 1 – Nhà S3 hoặc Tầng 7 – Nhà S4).

- Nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Đào tạo/Học viện Kỹ thuật Quân sự; Số 236 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Thí sinh rút hồ sơ xét tuyển cần mang theo chứng minh thư nhân dân.

3. Thời gian

- Từ ngày 01/8/2015 đến 17h00 ngày 20/8/2015.

- Thí sinh nộp qua đường bưu điện thời gian được tính theo dấu bưu điện.

4. Tiêu chí xét bằng điểm.

Trong trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển các tiêu chí phụ như sau:

a. Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

b. Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường còn chỉ tiêu nhưng vẫn có nhiều thí sinh bằng điểm, cùng tiêu chí 1 như nhau, thì xét tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1,2 lớp 10, học kỳ 1,2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

c. Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, có cùng tiêu chí 1,2 như nhau thì xét tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 môn xét tuyển học kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh Học viện xem xét quyết định việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

5. Tra cứu thông tin xét tuyển.

Học viện cập nhật dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển lên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia và thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển từ cao xuống thấp trên website của Học viện tại địa chỉ: http:// www.mta.edu.vn

II. THÔNG TIN XÉT TUYỂN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Việc xét tuyển tuân theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 03/2014/TT-BQP ngày 16/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh quân sự vào các trường quân sự đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 10/2015/TT-BQP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Học viện tổ chức xét tuyển đào tạo kỹ sư quân sự và đào tạo kỹ sư và cao đẳng dân sự theo các phương án sau:

1. ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ

Mã trường đăng ký: KQH

Mã ngành đăng ký: D860210

a) Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển trên cơ sở kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

b) Đối tượng xét tuyển

Thí sinh trên cả nước đã làm hồ sơ sơ tuyển đào tạo kỹ sư quân sự vào Học viện, đăng ký và tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi do trường đại học chủ trì, có kết quả thi các môn xét tuyển đạt trên 1.0 điểm và đã được công nhận tốt nghiệp THPT.

c) Chỉ tiêu, tổ hợp môn, điểm xét tuyển, điểm xét trúng tuyển

- Tổng chỉ tiêu: 385 (đã bao gồm cả chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển), chỉ tiêu nữ bằng 10% của hai ngành Công nghệ Thông tin và Điện tử viễn thông; Chỉ tiêu cho tổ hợp môn A01 không vượt quá 25% tổng chỉ tiêu.

- Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hoá học) và A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh).

- Điểm xét tuyển: Từ 18.0 điểm trở lên.

- Điểm xét trúng tuyển: Xác định theo từng tổ hợp môn, giới tính (Nam, Nữ) và vùng miền (miền Bắc tính từ Quảng Bình trở ra, miền Nam tính từ Quảng trị trở vào).

2. ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CAO ĐẲNG HỆ DÂN SỰ

Mã trường đăng ký: DQH

a) Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển trên cơ sở kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

b) Đối tượng xét tuyển

Thí sinh trên cả nước đã đăng ký và tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi do trường đại học chủ trì, có kết quả thi các môn xét tuyển đạt trên 1,0 điểm, đã được công nhận tốt nghiệp THPT.

c) Chỉ tiêu, tổ hợp môn, điểm xét tuyển, điểm xét trúng tuyển.

- Điểm xét tuyển đào tạo kỹ sư dân sự: Bằng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học: 15.0 điểm.

- Điểm xét tuyển đào tạo cử nhân cao đẳng: Bằng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào cao đẳng: 12,0 điểm

- Thí sinh được đăng ký tối đa 04 ngành (hoặc nhóm ngành), xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.

Ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp môn Ghi chú
A. ĐÀO TẠO KỸ SƯ DÂN SỰ   1590    
Ngành Công nghệ thông tin D480201 80

Toán, Vật lý, Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

- Chỉ tiêu cho tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hoá học)  không ít hơn 75% theo từng ngành đào tạo
- Chỉ tiêu cho tổ hợp A01(Toán, Vật lý, tiếng Anh) không vượt quá 25% theo từng ngành đào tạo.
- Điểm xét trúng tuyển theo từng tổ hợp môn và ngành đào tạo.

Ngành Kỹ thuật phần mềm D480103 80
Ngành Khoa học máy tính D480101 80
Ngành Hệ thống thông tin D480104 80
Ngành Truyền thông và mạng máy tính D480102 80
Ngành Kỹ thuật điện, điện tử D520201 240

Toán, Vật lý,Hoá học;
Toán, Vật lý,tiếng Anh

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
Gồm các chuyên ngành:

  • Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
  • Điện tử Y sinh
D520216 200

Toán, Vật lý,Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

Ngành Kỹ thuật cơ khí
Gồm các chuyên ngành:

  • Chế tạo máy
  • Kỹ thuật ô tô
  • Máy xây dựng
D520103 270

Toán, Vật lý, Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

Ngành Kỹ thuật cơ điện tử D520114 120

Toán, Vật lý,Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

Ngành Kỹ thuật xây dựng D580208 120

Toán, Vật lý,Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D580205 120
Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học D510401 120

Toán, Vật lý,Hoá học;
Toán, Hoá, tiếng Anh

- Chỉ tiêu cho tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hoá học) không ít hơn 75%.
- Chỉ tiêu cho tổ hợp D07 (Toán, Hoá học, tiếng Anh) không vượt quá 25%.
- Điểm xét trúng tuyển: Theo từng tổ hợp môn.

B) ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CAO ĐẲNG   680    
Ngành Công nghệ thông tin C480201 100

Toán,Vật lý,Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

- Không phân biệt chỉ tiêu cho từng tổ hợp môn.
- Điểm xét trúng tuyển: Theo từng tổ hợp môn và ngành đào tạo.

Ngành Công nghệ Thông tin chất lượng cao (Học viện KTQS – APTECH) D480201 100
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 180
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá C510303 160

Ngành Kỹ thuật cơ khí
Gồm các chuyên ngành:

  • Kỹ thuật ô tô
  • Máy xây dựng
C510205 140

Phiếu xét tuyển xem tại đây

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ, KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018

 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ,  KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018

 THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018