Thông báo của ban tổ chức cuộc thi olympic tin học học viện ktqs 2015


First  slide

Sau thời gian đăng ký dự thi, Ban Tổ chức cuộc thi Olympic Tin học Học viện KTQS 2015 thông báo các thông tin như sau:

Ngày: 15/05/2015

Người viết: Phan Nguyên Hải


Sau thời gian đăng ký dự thi, Ban Tổ chức cuộc thi Olympic Tin học Học viện KTQS 2015 thông báo các thông tin như sau:

I. THỜI GIAN:

1. Các khối cá nhân: Có mặt lúc 7h15, làm bài thi từ 7h30 đến 10h30 ngày 16/5/2015

2. Các khối tập thể: Có mặt lúc 12h45, làm bài thi từ 13h00 đến 18h00 ngày 16/5/2015

Trong thời gian thi tập thể, kết quả sẽ được hiển thị trực tiếp trên server của PTN Công nghệ phần mềm tại địa chỉ:

selab.lqdtu.edu.vn:8080/acm/index.html và trên trang web của Khoa CNTT tại địa chỉ: fit.mta.edu.vn

II. ĐỊA ĐIỂM: Trung tâm máy tính Khoa CNTT – Khu A Học viện KTQS

III. DANH SÁCH DỰ THI

1. DANH SÁCH KHỐI THI CÁ NHÂN SIÊU CÚP

2. DANH SÁCH KHỐI THI CÁ NHÂN CHUYÊN TIN

3. DANH SÁCH KHỐI THI CÁ NHÂN KHÔNG CHUYÊN TIN

4. DANH SÁCH KHỐI THI TẬP THỂ ACM/ICPC

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp đã tài trợ cho cuộc thi, gồm:

- Nhà tài trợ Bạc: công ty Cốc Cốc

- Nhà tài trợ Bạc: công ty TNHH NEC VIỆT NAM

- Nhà tài trợ đồng hành: công ty Gameloft

Phan Nguyên Hải - K12

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Khoa Công nghệ thông tin làm việc với Giáo sư Eryk Dutkiewicz chủ nhiệm khoa Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Đại học Kỹ thuật Sydney - Úc

Hôm nay, ngày 13/12/2017, Khoa Công nghệ thông tin đã có buổi làm việc với Giáo sư Eryk Dutkiewicz chủ nhiệm khoa Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Đại học Kỹ thuật Sydney - Úc- (Facuty of Enginering and IT, Univerysity Technology of Sydney, NSW, Australia). Buổi gặp mặt làm việc còn có đại diện Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện Khoa Vô tuyến điện tử cùng với lãnh đạo, giáo viên, nghiên cứu sinh khoa Công nghệ thông tin

Học viện KTQS đạt giải trong cuộc thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc và cuộc thi lập trình quốc tế ACM/ICPC 2017

Từ ngày 5/12 đến 8/12/2017, tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra kỳ thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc lần thứ 26 và kỳ thi lập trình quốc tế ACM/ICPC 2017