Khoa công nghệ thông tin - học viện kỹ thuật quân sự


First  slide

 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Ngày: 28/03/2017

Người viết: DUONGHA


Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: fit@mta.edu.vn
Điện thoại: 069515329, 069515333

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo 

Hướng dẫn thi thực hành GV, GVC - NVC, NCVC năm 2017

 Hướng dẫn thi thực hành GV, GVC - NVC, NCVC năm 2017