Tuyển dụng Fresher của công ty Gameloft


First  slide

Công ty Gomeloft tuyển dụng Fresher năm 2016

Ngày: 05/05/2016

Người viết:


 

Chi tiết thông báo [link]

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Công ty cổ phần MISA tuyển dụng

 Công ty cổ phần MISA tuyển dụng

Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel (VTTEK) tuyển dụng năm 2018

Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel (VTTEK) là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Nhiệm vụ chính của trung tâm là nghiên cứu công nghệ, sản xuất thiết bị mạng viễn thông gồm: hệ thống truy cập di động, cố định; thiết bị truyền dẫn; hệ thống mạng lõi; các nền tảng VAS.