CUỘC THI WEBSITE HVKTQS – CÁC ĐỘI THI TÍCH CỰC HOÀN THÀNH SẢN PHẨM THEO TIẾN ĐỘ ĐỀ RA


First  slide

Thực hiện chỉ đạo của Chính ủy Học viện về tổ chức cuộc thi thiết kế Website HVKTQS, vừa qua, Phòng chính trị chủ trì phối hợp vói Khoa Công nghệ thông tin và Phòng Thông tin khoa học quân sự xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi (số 75/KH-CT ngày 8/1/2018), xác định thời gian, nội dung, dối tượng và hình thức thi, cơ cấu giải thưởng và thành lập ban tổ chức và ban giám khảo, và tổ giúp việc

Ngày: 16/03/2018

Người viết: TRUNG TIN


Thực hiện chỉ đạo của Chính ủy Học viện về tổ chức cuộc thi thiết kế Website HVKTQS, vừa qua, Phòng chính trị chủ trì phối hợp vói Khoa Công nghệ thông tin và Phòng Thông tin khoa học quân sự xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi (số 75/KH-CT ngày 8/1/2018), xác định thời gian, nội dung, dối tượng và hình thức thi, cơ cấu giải thưởng và thành lập ban tổ chức và ban giám khảo, và tổ giúp việc.

Căn cứ theo kế hoạch, Khoa CNTT đã tổ chức buổi phát động (theo KH số 141/KH-CNTT ngày 12/1/2018), và xây dựng thể lệ cuộc thi, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí đánh giá sản phẩm. Buổi phát động diễn ra vào ngày 18/1/2018 tại Hội trường T7/S1, có sự tham dự và chỉ đạo của Chính ủy Học viện, Chủ nhiệm chính trị, đại diện của các đơn vị có liên quan tới cuộc thi và đông đảo cán bộ, giáo viên, học viên và sinh viên của Học viện.
Trong các ngày từ 20/1 đến 30/1/2018 đã có 27 đội đăng ký tham gia cuộc thi. Trong đó có : 5 đội của cán bộ, giáo viên Khoa CNTT, 1 đội của Viện Công nghệ mô phỏng; 1 đội của Trung tâm CNTT; 7 đội của Học viên quân sự (02 TH49, 02 TH50, 03 TH51), 13 đội của Sinh viên Khoa CNTT (03 TH12, 03 TH13, 05 TH14, 01 TH15 và 01 tự do).
Cuộc thi được hưởng ứng mạnh mẽ trong đội ngũ học viên sinh viên và giáo viên lĩnh vực CNTT với thành phần dự thi rất phong phú. Nhiều đội thi có số lượng thành viên tham gia đông (lên đến 6-10 thành viên). 
Hiện nay theo đánh giá sơ bộ các đội đang bắt tay vào thiết kế theo yêu cầu của cuộc thi, trong đó có đặc biết có 03 đội đã xong bản mẫu. Nhiều đội cũng đã lên được thiết kế ban đầu và đi vào các chi tiết của website. Với quyết tâm của mình, các đội đang tích cực hoàn thành sản phẩm đúng tiến độ đề ra. Tin rằng sau cuộc thi sẽ có nhiều đội có được sản phẩm đạt chất lượng cao
Trung Tín – Việt Hùng – K12

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Thi thiết kế Web HVKTQS năm 2018

Mục đích: Nhằm phát huy năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên để xây dựng Website Học viện đáp ứng yêu cầu phát triển Học viện trong giai đoạn mới.

Nội dung: Thiết kế Website Học viện Kỹ thuật Quân sự với hai nội dung: Giao diện và Quản trị nội dung.

Đối tượng: Cá nhân hoặc nhóm cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên trong Học viện. Mỗi các nhân hoặc nhóm có thể đăng ký tham gia dự thi một hoặc nhiều sản phẩm

Danh sách các đội tham gia thi

 Danh sách các đội tham gia cuộc thi Thiết kế website HVKTQS 2018