THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018


First  slide

 THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018

Ngày: 05/04/2018

Người viết: DUONGHD


 

BỘ QUỐC PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày     tháng 3 năm 2018

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018

 

TT

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi/Xét tuyển

Tổng

chỉ tiêu

Ghi chú

 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

 

 

 

 

 

 

- Số 236, đường Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- ĐT: 069 698 262

Website: http://www.mta.edu.vn

 

 

 

 

 - Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Vùng tuyển: Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước.

- Tiêu chí phụ: Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

 Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban TSQSBQP xem xét, quyết định.

I. XÉT TUYỂN KỸ SƯ QUÂN SỰ

1) Đăng ký sơ tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo kỹ sư  quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

2) Đăng ký xét tuyển: Học viện chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường;

3) Điểm xét tuyển: Không phân biệt giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển A01; Điểm trúng tuyển xác định theo chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ và khu vực phía Nam, phía Bắc;

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP học viện sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;

- Tuyển 80 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 30 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

II. KỸ SƯ DÂN SỰ

1) Đăng ký xét tuyển: Theo hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2) Điểm trúng tuyển: Không phân biệt giữa tổ hợp xét tuyển A00 và A01; Điểm trúng tuyển xác định theo ngành đăng ký.

3) Chỗ ở tại ký túc xá: Đảm bảo một số chỗ ở trong ký túc xá cho sinh viên năm thứ nhất;

4) Học phí: Học phí theo qui định của Nhà nước.

 

1)

Các ngành đào tạo kỹ sư quân sự

KQH

7860220

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

500

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

400

 

+ Xét tuyển thí sinh Nam

 

 

 

338

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ

 

 

 

19

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

 

 

 

38

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

 

 

 

05

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

100

 

+ Xét tuyển thí sinh Nam

 

 

 

85

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ

 

 

 

05

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

 

 

 

09

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

 

 

 

01

2)

Các ngành đào tạo kỹ sư dân sự

DQH

 

 

300

 

- Ngành Công nghệ thông tin

 

7480201

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

 

70

 

- Ngàn Khoa học Máy tính

 

7480101

50

 

- Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

 

7520207

70

 

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

7520216

70

 

- Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

 

7520114

40

 

 

 

 

 

 

 Theo http://mta.edu.vn

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Khoa CNTT thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019

Khoa CNTT – Học viên KTQS thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2019

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ, KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018

 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ,  KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018