Thông tin về việc tuyển sinh sau đại học năm 2018


First  slide

 Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2018

Ngày: 04/02/2018

Người viết: DUONG HA


Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2018 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

1. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh:

- Cao học (CH): 415 (240  quân sự, 175 dân sự);

- Nghiên cứu sinh (NCS): 53 (45 quân sự, 08 dân sự). Thông tin về đề tài nghiên cứu và cán bộ hướng dẫn NCS xem chi tiết ở Phụ lục I.

2. Các ngành CNTT đào tạo trình độ thạc sĩ:

- Khoa học máy tính (dự kiến chỉ tiêu dân sự:19);                  

- Hệ thống thông tin (dự kiến chỉ tiêu dân sự:15);

- Kỹ thuật phần mềm (dự kiến chỉ tiêu dân sự:15);

3. Các ngành CNTT đào tạo trình độ tiến sĩ:

- Toán ứng dụng (dự kiến chỉ tiêu dân sự:01);     

- Cơ sở toán học cho tin học (dự kiến chỉ tiêu dân sự:02);

II. TUYỂN SINH CAO HỌC

1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

          2. Thời gian đào tạo: 02 năm.

III. TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2. Dự kiến các hướng nghiên cứu xét tuyển NCS năm 2018: Phụ lục I

3. Thời gian đào tạo:

          Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ (kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh) đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

1. Thời gian:

- Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2018 của Học viện KTQS được tổ chức vào ngày 12, 13 tháng 5 năm 2018;

- Xét tuyển NCS từ ngày 14 tháng 5 năm 2018;

- Giấy báo dự thi sẽ được gửi cho thí sinh thông qua địa chỉ trên phong bì thư nộp kèm hồ sơ. Thời gian gửi giấy báo dự thi trước ngày 19/4/2018.

2.  Địa điểm: Tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

V. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ

1.Thời gian phát hành hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 01/02/2018 đến 13/4/2018.

2. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

          - Tại Hà Nội: Phòng Sau đại học - Học viện Kỹ thuật Quân sự;

          - Tại TP Hồ Chí Minh: Đại diện phía Nam - Học viện Kỹ thuật Quân sự.

3. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi:

a) Thời hạn nộp hồ sơ dự thi cao học:

- Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi (các đối tượng phải học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển):

+ Tại Hà Nội: từ ngày 05/02/2018 đến 05/3/2018;

+ Tại TP Hồ Chí Minh: từ ngày 01/3/2018  đến 15/3/2018.

- Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi từ ngày 15/3/2018 đến 16/4/2018

b) Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển NCS: từ ngày 01/02/2018 đến 14/4/2018.

( Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại).

VI. ÔN TẬP VÀ HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

Lịch học cụ thể được thông báo tại các bảng tin của Phòng Sau đại học và trên website của Học viện KTQS: http://mta.edu.vn. Dự kiến các mốc thời gian như sau:       

1. Tại Hà Nội:

- Tổ chức học bổ sung kiến thức từ ngày 09/3/2018 đến 09/4/2018. Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 05/02/2018 đến 05/3/2018.

- Tổ chức các lớp ôn thi tuyển sinh từ ngày 09/4/2018 đến 09/5/2018. Thời gian đăng ký ôn tập: từ ngày 01/3/2018.

2. Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Tổ chức học bổ sung kiến thức từ ngày 16/3/2018 đến 16/4/2018. Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 01/3/2018  đến 15/3/2018.

- Tổ chức các lớp ôn thi tuyển sinh từ ngày 18/4/2018 đến 09/5/2018. Thời gian đăng ký ôn tập: từ ngày 01/3/2018 đến 16/4/2018.

          VII. DỰ KIẾN THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ KẾT QUẢ TUYỂN SINH, KHAI GIẢNG KHÓA HỌC:

          1. Thời điểm công bố kết quả tuyển sinh: từ 19/6/2018 đến 26/6/2018.

          2. Khai giảng khóa học: từ 15/8/2018 đến 22/8/2018.

          VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ       

1. Tại Hà Nội: Phòng Sau đại học - Học viện Kỹ thuật Quân sự.

          Địa chỉ: Tầng 8 - nhà S4 - khu A/Học viện KTQS (số 236 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội). Điện thoại: 069.515.319; 069.515.320; 069.515. 321, 0437.558.307; 0438.361.789.  

2. Tại TP Hồ Chí Minh: Đại diện phía Nam - Học viện Kỹ thuật Quân sự.

 Địa chỉ: Số 71đường Cộng Hoà, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 069. 662.644; 0838.113.660; 0982.316.226; 0982.100.111.

Thông tin chi tiết xem tại Website http://mta.edu.vn./.

------------- 

Một số văn bản chi tiết kèm theo

Thông báo

Trích Phụ lục I - DỰ KIẾN CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2018 

Trích Phụ lục II - DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC

Trích Phụ lục III - CÁC MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2018

Trích Phụ lục IV - DANH MỤC CÁC VĂN BẰNG ĐƯỢC DỰ XÉT TUYỂN NCS NĂM 2018

                                                              

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Khoa CNTT thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019

Khoa CNTT – Học viên KTQS thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2019

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ, KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018

 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ,  KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018