Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trường quân đội năm 2016


First  slide

 Thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trướng trong quân đội năm 2016

Ngày: 17/03/2016

Người viết:


 Chi tiết thông tin [link]

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Thông báo về việc tuyển sinh sau đại học năm 2017

 Học viện kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2017 thành 02 đợt: Đợt 1 - Tháng 5/2017 và Đợt 2 - Tháng 11 năm 2017.

Thông báo: tuyển sinh hệ đào tạo liên thông, văn bằng 2 ngành Công nghệ thông tin năm 2017

 Khoa công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân sự: Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo liên thông, văn bằng 2 ngành Công nghệ thông tin năm 2017