Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trường quân đội năm 2016


First  slide

 Thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trướng trong quân đội năm 2016

Ngày: 17/03/2016

Người viết:


 Chi tiết thông tin [link]

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Thông tin về việc tuyển sinh sau đại học năm 2018

 Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2018

THÔNG BÁO: Về điểm xét trúng tuyển đào tạo đại học năm 2017 - Học viện KTQS

Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh thông báo điểm xét trúng tuyển đào tạo đại học và làm thủ tục xác nhận nhập học năm 2017.