Hướng dẫn về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016


First  slide

 Phụ lục thông tin tuyển sinh

Hướng dân đăng ký

Câu hỏi và giải đáp thắc mắc về tuyển sinh

Ngày: 23/03/2016

Người viết:


Phụ lục về thông tin tuyển sinh đại học và cao đẳng chính quy

 

Hướng đẫn đăng ký tuyển sinh

Chi tiết phụ lục chỉ tiêu tuyển sinh [link]

Chi tiết phụ lục hướng dẫn đăng ký [link]

Chi tiết phụ lục câu hỏi và giải đáp [link]

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Khoa CNTT thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019

Khoa CNTT – Học viên KTQS thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2019

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ, KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018

 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ,  KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018