Thông báo Về việc lựa chọn các đội dự tuyển Olympic Toán học, Vật lý năm học 2018- 2019


First  slide

Căn cứ hướng dẫn số 2422/HD-ĐT ngày 31/7/2018 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức ôn luyện, tuyển chọn các đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo thông báo thời gian tổ chức thi lựa chọn các đội dự tuyển.

Ngày: 05/01/2019

Người viết: TẠ NGỌC ÁNH


Căn cứ hướng dẫn số 2422/HD-ĐT ngày 31/7/2018 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức ôn luyện, tuyển chọn các đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo thông báo thời gian tổ chức thi lựa chọn các đội dự tuyển.

a) Đối tượng dự thi: Học viên, sinh viên hệ đào tạo dài hạn đang học tập tại Học viện (không khuyến khích học viên, sinh viên năm cuối).

b) Môn thi: 

- Đại số;

- Giải tích;

- Vật lý đại cương 1 và 2 (gồm các nội dung Cơ - Nhiệt, Điện - Từ, Dao động - Sóng, Quang học).

c) Hình thức thi: Thi tự luận trong thời gian 180 phút.

d) Thời gian thi, địa điểm các môn thi như sau

- Môn Đại số: 08h00 Thứ Bảy, ngày 12/01/2019; tại H3.214 (Khu A- Hà Nội).

- Môn Giải tích: 13h30 Thứ Bảy, ngày 12/01/2019; tại H3.214 (Khu A- Hà Nội).

- Môn Vật lý đại cương 1 và 2: 08h00 Thứ Bảy, ngày 12/01/2019; tại H3.216 (Khu A - Hà Nội).

Thông tin tham khảo

- Thông báo của Hội toán học về kỳ thi Olympic toán SV năm 2018

- Đề cương ôn thi Đại số và Giải tích của Bộ môn Toán/Khoa CNTT

- Kỷ yếu các kỳ olympic toán sv trước và đề thi

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

THÔNG BÁO CUỘC THI OLYMPIC TIN HỌC 2019

Theo Quyết định 3350/QĐ-HV ngày 18/9/2019 của Học viện phê duyệt Kế hoạch 44/KH-CNTT, Khoa CNTT thông báo về cuộc thi Olympic Tin học cấp Học viện năm 2019, đồng thời là Vòng 1 thi chọn đội dự tuyển Olympic toàn quốc năm 2019.

Học viện Kỹ thuật quân sự được phép đào tạo Ngành An toàn thông tin trình độ đại học

Ngày 4/1/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Quyết định về việc giao Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo Ngành An toàn thông tin trình độ đại học, mã số 7480202. Đây là tin rất vui với Học viện Kỹ thuật quân sự nói chung và Khoa Công nghệ thông tin nói riêng.