Thông báo Về việc lựa chọn các đội dự tuyển Olympic Toán học, Vật lý năm học 2018- 2019


First  slide

Căn cứ hướng dẫn số 2422/HD-ĐT ngày 31/7/2018 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức ôn luyện, tuyển chọn các đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo thông báo thời gian tổ chức thi lựa chọn các đội dự tuyển.

Ngày: 05/01/2019

Người viết: TẠ NGỌC ÁNH


Căn cứ hướng dẫn số 2422/HD-ĐT ngày 31/7/2018 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức ôn luyện, tuyển chọn các đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo thông báo thời gian tổ chức thi lựa chọn các đội dự tuyển.

a) Đối tượng dự thi: Học viên, sinh viên hệ đào tạo dài hạn đang học tập tại Học viện (không khuyến khích học viên, sinh viên năm cuối).

b) Môn thi: 

- Đại số;

- Giải tích;

- Vật lý đại cương 1 và 2 (gồm các nội dung Cơ - Nhiệt, Điện - Từ, Dao động - Sóng, Quang học).

c) Hình thức thi: Thi tự luận trong thời gian 180 phút.

d) Thời gian thi, địa điểm các môn thi như sau

- Môn Đại số: 08h00 Thứ Bảy, ngày 12/01/2019; tại H3.214 (Khu A- Hà Nội).

- Môn Giải tích: 13h30 Thứ Bảy, ngày 12/01/2019; tại H3.214 (Khu A- Hà Nội).

- Môn Vật lý đại cương 1 và 2: 08h00 Thứ Bảy, ngày 12/01/2019; tại H3.216 (Khu A - Hà Nội).

Thông tin tham khảo

- Thông báo của Hội toán học về kỳ thi Olympic toán SV năm 2018

- Đề cương ôn thi Đại số và Giải tích của Bộ môn Toán/Khoa CNTT

- Kỷ yếu các kỳ olympic toán sv trước và đề thi

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

LG VSDCV tuyển dụng - Fresher, Junior, Senior – C/C++ Software Engineer & Test Engineer

LG VSDCV tuyển dụng - Fresher, Junior, Senior – C/C++ Software Engineer & Test Engineer

Location: Hà Nội

MISA thông báo: PHỎNG VẤN ONLINE - LÀM VIỆC TẠI NHÀ - CHẲNG LO CORONA

 PHỎNG VẤN ONLINE - LÀM VIỆC TẠI NHÀ - CHẲNG LO CORONA 

Real Project | Web Fresher Training 2020
Đăng ký ứng tuyển: https://mily.vn/t2j90vm