Thông báo Về việc lựa chọn các đội dự tuyển Olympic Toán học, Vật lý năm học 2018- 2019


First  slide

Căn cứ hướng dẫn số 2422/HD-ĐT ngày 31/7/2018 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức ôn luyện, tuyển chọn các đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo thông báo thời gian tổ chức thi lựa chọn các đội dự tuyển.

Ngày: 05/01/2019

Người viết: TẠ NGỌC ÁNH


Căn cứ hướng dẫn số 2422/HD-ĐT ngày 31/7/2018 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức ôn luyện, tuyển chọn các đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo thông báo thời gian tổ chức thi lựa chọn các đội dự tuyển.

a) Đối tượng dự thi: Học viên, sinh viên hệ đào tạo dài hạn đang học tập tại Học viện (không khuyến khích học viên, sinh viên năm cuối).

b) Môn thi: 

- Đại số;

- Giải tích;

- Vật lý đại cương 1 và 2 (gồm các nội dung Cơ - Nhiệt, Điện - Từ, Dao động - Sóng, Quang học).

c) Hình thức thi: Thi tự luận trong thời gian 180 phút.

d) Thời gian thi, địa điểm các môn thi như sau

- Môn Đại số: 08h00 Thứ Bảy, ngày 12/01/2019; tại H3.214 (Khu A- Hà Nội).

- Môn Giải tích: 13h30 Thứ Bảy, ngày 12/01/2019; tại H3.214 (Khu A- Hà Nội).

- Môn Vật lý đại cương 1 và 2: 08h00 Thứ Bảy, ngày 12/01/2019; tại H3.216 (Khu A - Hà Nội).

Thông tin tham khảo

- Thông báo của Hội toán học về kỳ thi Olympic toán SV năm 2018

- Đề cương ôn thi Đại số và Giải tích của Bộ môn Toán/Khoa CNTT

- Kỷ yếu các kỳ olympic toán sv trước và đề thi

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Học viện Kỹ thuật quân sự được phép đào tạo Ngành An toàn thông tin trình độ đại học

Ngày 4/1/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Quyết định về việc giao Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo Ngành An toàn thông tin trình độ đại học, mã số 7480202. Đây là tin rất vui với Học viện Kỹ thuật quân sự nói chung và Khoa Công nghệ thông tin nói riêng. 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI SVMC - SVMC INTERNSHIP PROGRAM 2019

Nhằm tạo điều kiện cho Sinh viên có cơ hội được thực tập, trải nghiệm và làm việc tại một công ty công nghệ hàng đầu thế giới, và thông qua các đợt thực tập Samsung có cơ hội tiếp cận, đào tạo các kỹ sư tiềm năng trong tương lai.