Học viện kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh cao học Đợt 2 - Tháng 11 năm 2017.


First  slide

 Thời hạn nộp hồ sơ ngày 17/11/2017.

Ngày: 07/11/2017

Người viết: GIANG NGUYEN


Học viện kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh cao học Đợt 2 - Tháng 11 năm 2017.

Một số nội dung chính của thông báo: 

1. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh 

    Tổng chỉ tiêu cao học: 225.

2. Các ngành đào tạo cao học của Khoa Công nghệ thông tin tuyển sinh đợt 2 năm 2017.

    Khoa học máy tính

    Hệ thống thông tin 

Thông tin chi tiết: Xem tại http://mta.edu.vn/Portals/0/CongVanP7/2017/2017_2261_HV.pdf

Lưu ý: Thời hạn nộp hồ sơ ngày 17/11/2017.

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Học viện Kỹ thuật quân sự được phép đào tạo Ngành An toàn thông tin trình độ đại học

Ngày 4/1/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Quyết định về việc giao Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo Ngành An toàn thông tin trình độ đại học, mã số 7480202. Đây là tin rất vui với Học viện Kỹ thuật quân sự nói chung và Khoa Công nghệ thông tin nói riêng. 

Thông báo Về việc lựa chọn các đội dự tuyển Olympic Toán học, Vật lý năm học 2018- 2019

Căn cứ hướng dẫn số 2422/HD-ĐT ngày 31/7/2018 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức ôn luyện, tuyển chọn các đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo thông báo thời gian tổ chức thi lựa chọn các đội dự tuyển.