Thông báo về buổi ôn luyện Olympic Tin học


First  slide

Nhằm chuẩn bị tốt cho Olympic Tin học, BTC thông báo về buổi ôn luyện

Ngày: 16/10/2017

Người viết: TINNGUYEN


Thông báo về buổi ôn luyện Olympic Tin học.

Nhằm chuẩn bị tốt cho Olympic Tin học, BTC thông báo về buổi ôn luyện

Thời gian 18h30 thứ tư, 18/10/2017

Địa điểm: Trung tâm máy tính – Khu bể bơi

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Học viện Kỹ thuật quân sự được phép đào tạo Ngành An toàn thông tin trình độ đại học

Ngày 4/1/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Quyết định về việc giao Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo Ngành An toàn thông tin trình độ đại học, mã số 7480202. Đây là tin rất vui với Học viện Kỹ thuật quân sự nói chung và Khoa Công nghệ thông tin nói riêng. 

Thông báo Về việc lựa chọn các đội dự tuyển Olympic Toán học, Vật lý năm học 2018- 2019

Căn cứ hướng dẫn số 2422/HD-ĐT ngày 31/7/2018 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức ôn luyện, tuyển chọn các đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo thông báo thời gian tổ chức thi lựa chọn các đội dự tuyển.