Khoa Công nghệ thông tin có hai ứng viên đạt chuẩn Phó Giáo sư.


First  slide

Ngày 11/11, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên được xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019. 

Ngày: 16/11/2019

Người viết: TRUNG TIN


Khoa Công nghệ thông tin có hai ứng viên đạt chuẩn Phó Giáo sư.

Ngày 11/11, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên được xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019. 
Theo đó, có 75 người được công nhận đạt chuẩn Giáo sư, 349 người được công nhận đạt chuẩn Phó giáo sư . Rất vui mừng rằng, trong số các PGS được công nhận đạt chuẩn có 2 giáo viên thuộc Khoa Công nghệ thông tin đó là TS Tạ Minh Thanh và TS Nguyễn Quang Uy. Cả hai giáo viên hiện đang công tác tại Bộ môn Công nghệ mạng.
 
TS. Tạ Minh Thanh – Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ mạng 
TS. Tạ Minh Thanh hiện nay là Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ mạng. Đ/c bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Tokyo năm 2015. Các hướng nghiên cứu chủ yếu là Steganography, Watermarking trong bảo vệ bản quyền sản phẩm số, bảo mật thông tin truyền thông; Mã hoá, bảo mật thông tin sản phẩm số; Phát hiện thông tin bất thường trong mạng máy tính. Đ/c đã hướng dẫn 11 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; công bố 48 bài báo KH, trong đó 06 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín nằm trong danh mục ISI, 15 bài báo Khoa học trên tạp chí trong nước và quốc tế, và 27 bài báo hội nghị quốc tế (trong đó có 12 bài báo hội nghi quốc tế nằm trong danh mục SCOPUS); xuất bản 1 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín; hoàn thành 02 đề tài NCKH cấp cơ sở và hiện đang thực hiện 01 đề tài cấp nhà nước do Quỹ Nafosted tài trợ. 
 
TS. Nguyễn Quang Uy – Trưởng phòng thí nghiệm Công nghệ mạng 
TS. Nguyễn Quang Uy hiện nay là Trưởng Phòng thí nghiệm - Bộ môn Công nghệ mạng. Đồng chí bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Dublin, (University College Dublin) Belfield, Dublin 4, Cộng hòa Ai Len năm 2011. Các hướng nghiên cứu chủ yếu là Các phương pháp ngữ nghĩa trong Lập trình di truyền; Phát hiện bất thường trong dữ liệu; Mạng nơ ron học sâu. Đ/c đã hướng dẫn 15 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; công bố 46 bài báo KH, trong đó 04 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín, 04 bài báo tạp chí trong nước và 38 bài báo hội nghị quốc tế (trong đó có 23 bài báo hội nghị năm trong danh mục Scopus); xuất bản 1 sách, trong đó có 1 thuộc nhà xuất bản có uy tín; hoàn thành 01 đề tài NCKH cấp nhà nước và hiện đang thực hiện 01 đề tài cấp nhà nước do Quỹ Nafosted tài trợ.
Việc có thêm 2 giáo viên đạt chuẩn PGS là niềm vui chung của cả Khoa Công nghệ thông tin nói chung và Bộ môn Công nghệ mạng nói riêng. Các đồng chí sẽ là đội ngũ tiên phong trong sự nghiệp giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa CNTT, góp phần giúp cho Khoa ngày một vững mạnh, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới. 
Trung Tín.

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Chi bộ Bộ môn Toán tổ chức Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2020-2022 thành công

Chiều ngày 17 tháng 03 năm 2020, tại phòng 1916 nhà S1, Bộ môn Toán – Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. 

Bộ môn Toán khen thưởng công trình khoa học năm 2019

Ngày 17/01/2019 Bộ môn Toán đã tổ chức tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ giáo viên trong năm 2019 và trao thưởng cho các công trình nghiên cứu tiêu biểu