Thông báo về cuộc thi Olympic Tin học HVKTQS 2017


First  slide

Theo Hướng dẫn số 2333/HD-ĐT ngày 20/7/2017 về việc tổ chức ôn luyện, tuyển chọn các đội tuyển dự thi Olympic sinh viên toàn quốc năm học 2017 – 2018, Khoa CNTT thông báo về cuộc thi Olympic Tin học cấp Học viện năm 2017, đồng thời là Vòng 1 thi chọn đội dự tuyển Olympic toàn quốc năm 2017

Ngày: 15/09/2017

Người viết: PHAN NGUYEN HAI


 THÔNG BÁO CUỘC THI OLYMPIC TIN HỌC 2017

Theo Hướng dẫn số 2333/HD-ĐT ngày 20/7/2017 về việc tổ chức ôn luyện, tuyển chọn các đội tuyển dự thi Olympic sinh viên toàn quốc năm học 2017 – 2018, Khoa CNTT thông báo về cuộc thi Olympic Tin học cấp Học viện năm 2017, đồng thời là Vòng 1 thi chọn đội dự tuyển Olympic toàn quốc năm 2017.

1. Đối tượng dự thi

- Học viên quân sự, sinh viên dân sự và sinh viên cao đẳng đang học tập tại Học viện.

- Để tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, Ban Tổ chức cuộc thi có mời thêm học viên, sinh viên các trường bạn tham gia thi cùng, gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Học viện An ninh nhân dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Điện lực, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND, Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Các khối thi

- Các khối dành riêng cho học viên, sinh viên Học viện:

+ Khối tập thể chuyên tin.

+ Khối tập thể không chuyên tin.

+ Khối cá nhân siêu cúp.

+ Khối cá nhân chuyên tin.

+ Khối cá nhân không chuyên tin.

- Khối liên trường:

+ Khối tập thể thi theo hình thức ACM/ICPC

Các khối cá nhân sẽ thi trực tuyến trên hệ thống CMS (Contest Management System - http://cms.readthedocs.io/en/latest/Introduction.html)

Các khối tập thể sẽ thi trực tuyến theo tiêu chuẩn kỳ thi ACM/ICPC toàn cầu và kỳ thi ACM/ICPC Việt Nam. Thí sinh có thể luyện tập, làm quen với hệ thống trên trang http://www.spoj.com/.

3. Thời gian, địa điểm

- 15/9/2017 - 15/10/2017: Đăng ký dự thi.

- 7h30 ngày 21/10/2017: Thi cá nhân.

- 13h00 ngày 21/10/2017: Thi tập thể.

Địa điểm: Trung tâm máy tính – Khu bể bơi HVKTQS.

4. Kết quả và cơ cấu giải thưởng

- Kết quả thi là căn cứ để chon đội dự tuyển thi Olympic Tin học toàn quốc 2017.

- Cơ cấu giải thưởng theo kết quả cụ thể của kì thi.

5. Đăng ký dự thi và luyện tập

Thí sinh đăng ký dự thi theo đơn vị quản lý (theo mẫu đính kèm), hoặc liên hệ:

TS. Phan Nguyên Hải – Email: phannguyenhai8@gmail.com – ĐT: 0984709262.

Thời hạn: Trước 15/10/2017. Do số máy có hạn nên ưu tiên những thí sinh đăng ký sớm.

Thông tin chi tiết cùng Quy chế về kỳ thi tham khảo tại website của khoa CNTT: http://fit.mta.edu.vn.

Thí sinh có thể đăng ký tài khoản trên trang http://www.spoj.com/ và luyện tập tại link: http://www.spoj.com/MTALT201/problems/main/).

Mẫu đăng ký dự thi xem tại http://fit.mta.edu.vn

Mẫu đăng ký

Qui chế

 

T/M BAN TỔ CHỨC

 

            (Đã ký)

 

  Phan Nguyên Hải   

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Học viện Kỹ thuật quân sự được phép đào tạo Ngành An toàn thông tin trình độ đại học

Ngày 4/1/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Quyết định về việc giao Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo Ngành An toàn thông tin trình độ đại học, mã số 7480202. Đây là tin rất vui với Học viện Kỹ thuật quân sự nói chung và Khoa Công nghệ thông tin nói riêng. 

Thông báo Về việc lựa chọn các đội dự tuyển Olympic Toán học, Vật lý năm học 2018- 2019

Căn cứ hướng dẫn số 2422/HD-ĐT ngày 31/7/2018 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức ôn luyện, tuyển chọn các đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo thông báo thời gian tổ chức thi lựa chọn các đội dự tuyển.