MISA Tuyển dụng lập trình viên winform, webform và mobile


First  slide

 Misa tuyển 30 lập trình viên winform và webform; tuyển dụng 15 lập trình viên mobile cho cả ứng viên có kinh nghiệm cũng như sinh viên ra trường.

Ngày: 09/08/2016

Người viết:


 

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Thông báo: Công ty FPT tuyển dụng

Ban công nghệ thông tin và Trung tâm An ninh mạng - Tập đoàn FPT tuyển dụng

Trung tâm phát triển phần mềm, Công ty LG Vietnam tuyển dụng

Kỹ sư phát triển phần mềm C/C++, Embedded (100 vị trí) 

Kỹ sư kiểm thử phần mềm (100 vị trí)