Tổ chức học lại, thi lại cho sinh viên Hệ cao đẳng dân sự


First  slide

 Phòng đào tạo thông báo về việc đăng ký học lại, thi lại cho sinh viên cao đẳng

Ngày: 22/03/2016

Người viết:


 Chi tiết thông tin [link]

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Thông báo về buổi ôn luyện Olympic Tin học

Nhằm chuẩn bị tốt cho Olympic Tin học, BTC thông báo về buổi ôn luyện