Tài liệu tham khảo


First  slide

Tài liệu tham khảo 

Ngày: 17/09/2018

Người viết: DUONGHD


Tài liệu tham khảo nội dung thực hành tin học: Dethi2017

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Hướng dẫn thi thực hành GV, GVC - NVC, NCVC năm 2017

 Hướng dẫn thi thực hành GV, GVC - NVC, NCVC năm 2017

Khoa công nghệ thông tin - học viện kỹ thuật quân sự

 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ